Grupp: Huvudforum

Häv 15 kl 10.00 på DAX (1)

0
Ogilla!
126
Gilla!
2019-10-27 20:50:11

Har backtestat en modell på dax med entry kl 10.00 varje dag under hela år 2019 med positiva resultat varje månad.

Underlaget är 60min candelsticks som de presenteras på "investing.com"

För att öka stressen redovisar jag modellen med häv 15

Entry varje dag kl 10.00

Varje entry har ett angivet mål som skall nås senast kl 17.00 samma dag. Annars tas exit kl 17.00

Redovisas typ live om det funkar för mig, annars i efterskott

Häv 15 är med HÖG RISK !!!

/ Cyklo

0
Ogilla!
120
Gilla!
2019-10-28 09:50:24

Om dax är över 12 893 kl 10.00 skall man korta dax med målet 15 punkter ner...

/ Cyklo

EDIT: 12 908 var dax på kl 10.00....målet blir då 12 893...senast kl 17.00 idag, annars exit då...

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
122
Gilla!
2019-10-28 17:23:07

12 953 var dax på kl 17.00

förlust på -45 punkter :(

häv 15 ger -675 punkter

% = 675 / 12 908 = - 5,23 % Oj då....kan man lätt tappa sugen på---

/ Cyklo

0
Ogilla!
109
Gilla!
2019-10-29 09:59:37

man skall långa nu kl 10.00 på dax med målet 28 punkter upp...

/ Cyklo

EDIT: 12 917 var dax på kl 10.00

målet i en långning är då 28 punkter upp...alltså 12 945, om ej i mål kl 17.00 tas exit då..

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
123
Gilla!
2019-10-29 15:53:42

Målgång på 12 945...

28 punkter fångade

häv 15 ger 420 punkter

% = 420 / 12917 = + 3,25%....Gårdagens förlust återtagen till viss del :-)

/ Cyklo

0
Ogilla!
134
Gilla!
2019-10-29 20:18:50

Nu inför jag "förändringsfaktor" i strängen för att se hur en från början given depå förändras över tid.

Förutsättningen är att man hela tiden återinvesterar hela depån inklusive vinster.

Då blir det ränta på ränta-effekter också...

traden # 2 med resultatet - 5,23 % ger f-faktorn 0,9477 (100% - 5,23%= 94,77%)

# 4 + 3,25 % ger f-faktorn 1,0325 (100% + 3,35% = 103,25%)

Resultat efter de 2 affärerna blir 0,9477 x 1,0325 = 0,9785

Eftersom startvärdet på depån var 1,0000 har den minskat med 0,0215

Resultat från trådstart är alltså - 2,15 %

/ Cyklo

0
Ogilla!
107
Gilla!
2019-10-30 09:57:35

12 898 på är avgörande för signalen kl 10.00

Om under....skall man långa

Om över...dkall man korta

/ Cyklo

0
Ogilla!
120
Gilla!
2019-10-30 10:08:48

12 905 var dax på kl 10.00

signalen blev en kortning med målet 17 punkter ner...alltså 12 888,om ej i mål kl 17.00 tas tvångsexit då..

/ Cyklo

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
121
Gilla!
2019-10-30 10:18:12

#7

12888.

M V H

sofus

0
Ogilla!
118
Gilla!
2019-10-30 10:27:46

Tack sofus......;-)

/ Cyklo

0
Ogilla!
112
Gilla!
2019-10-30 14:44:57

målgång på 12 888 nu

17 punkter fångade

häv 15 ger 255 punkter

% = 255 / 12 905 = + 1,98 %

f-faktor 1,0198

från trådstart 1,0198 x 0,9785 = 0,9979 ( - 0,21% från trådstart )

/ Cyklo

0
Ogilla!
115
Gilla!
2019-10-30 14:45:36

målgång på 12 888 nu

17 punkter fångade

häv 15 ger 255 punkter

% = 255 / 12 905 = + 1,98 %

f-faktor 1,0198

från trådstart 1,0198 x 0,9785 = 0,9979 ( - 0,21% från trådstart )

/ Cyklo

0
Ogilla!
107
Gilla!
2019-10-31 10:01:56

12 915 var dax på kl 10.00

målet i en kortning är 10 punkter ner...alltså 12 905 senast kl 17.00, annars exit då

/ Cyklo

0
Ogilla!
109
Gilla!
2019-10-31 10:14:22

målgång på 12 905 nu, 10 punkter fångade

häv 15 ger 150 punkter

% = 150 / 12915 + 1,61 %

f-faktor : 1,0161

från trådstart 1,0161 x 0,9979= 1,01397 ( +1,39% från trådstart )

/ Cyklo

0
Ogilla!
121
Gilla!
2019-11-04 10:03:24

13 066 var dax på kl 10.00

målet i en långning är 17 punkter upp....alltså 13 083...

/ Cyklo

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
114
Gilla!
2019-11-04 10:17:13

målgång på 13 083 nu

häv 15 ger 255 punkter

% = 255 / 13 066 = + 1,95 %

:-)

EDIT: f-faktor 1,0195

från trådstart 1,0195 x 1,01397= 1,0337 ( +3,37% från trådstart )

/ Cyklo

Inlägget är redigerat av författaren.

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
104
Gilla!
2019-11-05 10:14:41

13 144 var dax på kl 10.00....målet är 11 punkter upp...alltså 13 155....

/ Cyklo

0
Ogilla!
106
Gilla!
2019-11-05 10:31:04

målgång på 13 155 nu

11 punkter fångade

häv 15 ger 165 punkter

% = 165 / 13 144 = + 1,26 %

f-faktor 1,0126

från trådstart 1,0126 x 1,0337= 1,0467 ( +4,67%% från trådstart )

/ Cyklo

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
106
Gilla!
2019-11-06 10:11:15

13 173 var dax på kl 10.00....målet är 22 punkter upp.....alltså 13 195....

/ Cyklo

0
Ogilla!
117
Gilla!
2019-11-06 10:26:31

SÄNKER MÅLET TILL DAGSHÖGSTA 13 187....!!

/ Cyklo

EDIT: "Varje entry har ett angivet mål som skall nås senast kl 17.00 samma dag. Annars tas exit kl 17.00"

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
121
Gilla!
2019-11-06 14:50:03

målgång på 13 187 nu

13 173 - 13187 = 14 punkter

häv 15 = 210 punkter

% = 210 / 13173 = + 1,59 %

f-faktor 1,0159

från trådstart 1,0159 x 1,0467= 1,0633 ( +6,33 % från trådstart )

/ Cyklo

0
Ogilla!
96
Gilla!
2019-11-07 10:05:03

13 274 var dax på kl 10.00

målet i en kortning är 13 punkter neråt alltså 13 261

/ Cyklo

0
Ogilla!
113
Gilla!
2019-11-07 12:47:17

JUSTERING av # 21

Målet är 10 punkter ner alltså 13 164....senast kl 17.00, annars tvångsexit..

/ Cyklo

0
Ogilla!
108
Gilla!
2019-11-07 13:11:23

målgång på 13 264 nu

10 punkter fångade

häv 15 ger 150 punkter

% = 150 / 13 274 = + 1,13 %

f-faktor 1,0113

från trådstart 1,0113 x 1,0633= 1,07532 ( +7,53 % från trådstart )

/ Cyklo

0
Ogilla!
106
Gilla!
2019-11-08 11:11:52

Idag kl 10.00 gavs signalen långning

13 241 var index då ..målet var 12 punkter upp...redan i mål

häv 15 ger 180 punkter

% = 180 / 13 241 = +1,36 %

f-faktor 1,0136

från trådstart 1,0136 x 1,07532= 1,08994 ( +8,99 % från trådstart )

/ Cyklo

0
Ogilla!
116
Gilla!
2019-11-11 18:32:55

idag kl 10.00 gavs signalen korta med målet 11 punkter ner

gick i mål snabbt....

/ Cyklo

0
Ogilla!
106
Gilla!
2019-11-12 13:20:13

idag kl 10.00 gavs signalen LÅNGA med målet 9 punkter upp..

Redan i mål...

/ Cyklo

0
Ogilla!
100
Gilla!
2019-11-14 10:56:57

idag kl 10.00 gavs signalen LÅNGA med målet 10 punkter upp

Redan i mål...

/ Cyklo

0
Ogilla!
105
Gilla!
2019-11-15 10:01:48

man ska korta dax kl 10.00 med målet 20 punkter ner..

/ Cyklo

EDIT: 13 208 var dax på kl 10.00

målet blir då 12 188....

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
104
Gilla!
2019-11-15 10:34:28

Verkar ju gå helt åt fel håll......

Regel : OBS! Om ej i mål kl 14.00 nöjes med +/- 0-resultat

Betyder att om inte 12 188 nåtts kl 14.00 sänks målet till 13 208....

/ Cyklo

0
Ogilla!
106
Gilla!
2019-11-15 12:42:53

Målgång på 12 188

20 punkter fångades

häv 15 ger 300 punkter

% = 300 / 13 208 = + 2,27 %

F-aktor 1.0227

F-faktor # 25 -- # 27 ca f-faktor 1,011 vardera

från trådstart 1,0227 x 1,011 x 1,011 x 1,011x 1,1519= ( +15,19 % från trådstart )

/ Cyklo

0
Ogilla!
99
Gilla!
2019-11-18 10:04:14

13 232 var dax kl 10.00

målet är 13 punkter upp...alltså 13 245...

/ Cyklo

0
Ogilla!
92
Gilla!
2019-11-19 10:55:32

INFÖR NU EN TVÅNGSEXIT KL 14.00 om ej i mål då....(växlar till den modellen!)

Med den i spel för gårdagen hade resultatet blivit:

misslyckad långning 13 232 - 13 231 = - 1punkt

häv 15 ger - 15 punkter

% = -15 / 13 232 = - 0,11 %

f-faktor 0,9989

från trådstart 0,9989 x 1,1519 = 1,1506 ( +15,06 % från trådstart )

/ Cyklo

0
Ogilla!
96
Gilla!
2019-11-19 11:13:07

13 275 vadax på kl 10.00

signalen var 20 punkter upp

redan i mål..

häv 15 ger 300 punkter

% = 300 / 13275 = + 2,26 %

f-faktor 1,0226

från trådstart 1,0226 x 1,1506 = 1,1766 ( +17,66 % från trådstart )

/ Cyklo

0
Ogilla!
107
Gilla!
2019-11-20 10:06:58

korta kl 10.00 med målet 35 punkter ner

/ Cyklo

EDIT: 13 098 var index kl 10.00...målet är då 13 063....gäller till kl 14.00...då tvångsexit om ej i mål..

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
89
Gilla!
2019-11-20 14:08:54

Tvångsexil på 13 123 kl 14,00

Förlust - 25 punkter....

häv 15 ger 15x25 = - 375 punkter

% = - 375 / 13 098 = - 2,86 %

f-faktor 0,9714

från trådstart 0,9714 x 1,1766 = 1,1429 ( +14,29 % från trådstart )

/ Cyklo

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
85
Gilla!
2019-11-21 10:00:09

man skall långa med målet 14 punkter upp nu kl 10.00

/ Cyklo

EDIT: 13 093 var dax på då...målet är alltså 13 107...

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
85
Gilla!
2019-11-21 10:15:02

VÄXLA TRADENTILL KORTNING MED MÅLET 17 PUNKTER NER

/ Cyklo

0
Ogilla!
92
Gilla!
2019-11-21 10:20:48

Traden hade gått i mål på 13 107 när ovanstående skrevs !!!

13 108 var dax på då

betyder att nu har vi en kortningi på gång med målet 17 punkter ner...alltså 13 090 senat kl 14.00 då ny signal ges..

/ Cyklo

0
Ogilla!
98
Gilla!
2019-11-21 10:29:40

målgång på 13 090 nu !!!

resultat idag är alltså 14 + 17 = 32 punkter

häv 15 ger 480 punkter

% = 480 / 13 108 = + 3,66 %

f-faktor 1,0366

från trådstart 1,0366 x 1,1429 = 1,1847 ( +18,47% från trådstart )

/ Cyklo

0
Ogilla!
326
Gilla!
2019-11-21 17:02:17

Angående # 37 : Har en kontrollstation kl 10.15 som kan påverka pågående trade...

/ Cyklo

0
Ogilla!
81
Gilla!
2019-11-22 10:08:02

signalen idag kl 10.00 var korta med målet 21 punkter ner..redan i mål :)

/ Cyklo

0
Ogilla!
102
Gilla!
2019-11-22 16:17:20

13230 var dax på kl 10.00

21 punkter fångades

häv 15 ger 315

% = 315 / 13230 = + 2,38 %

f-faktor 1,0238

från trådstart 1,0238 x 1,1847 = 1,2129 ( +21,29% från trådstart )

/ Cyklo

0
Ogilla!
87
Gilla!
2019-12-02 10:14:14

13 326 var dax på kl 10.00

målet är 30 punkter ner...alltså 13 296....

/ Cyklo

0
Ogilla!
89
Gilla!
2019-12-02 11:08:00

reviderar dagens mål till 13 290....

/ Cyklo

0
Ogilla!
88
Gilla!
2019-12-02 12:57:17

Målgång på 13290....

36 punkter fångade

Häv 15 ger 540 punkter

%= 540 / 13 326 = + 4,05%

F- faktor = 1,0405

Från trådstart 1,0405 x 1,2129 = 1,2620 (+26,2%)

/ Cyklo

0
Ogilla!
89
Gilla!
2019-12-03 10:09:01

13 055 var dax på kl 10.00

målet i en långting är 14 punkter upp...alltså 13 069...

/ Cyklo

0
Ogilla!
79
Gilla!
2019-12-03 10:33:23

målgång på 13 069 nu

14 punkter fångade

häv 15 ger + 210 punkter

% = 210 / 13 055 = + 1,61 %

f-faktor 1,0161

Från trådstart 1,0161 x 1,2620 = 1,2823 (+28,2%)

/ Cyklo

0
Ogilla!
78
Gilla!
2019-12-04 10:18:16

dagens signal kl 10.00 var långa med målet 29 punkter upp

redan i mål...

häv 15 ger 435 punkter

% = 435 / 13 066 = + 3,33%

f-faktor 1,0333

Från trådstart 1,2823 x 1,0333 = 1,325 (+32,5%)

/ Cyklo

0
Ogilla!
91
Gilla!
2019-12-05 09:58:44

nu kl 10.00 skall man korta dax med målet 24 punkter ner...

/ Cyklo

EDIT: 13 148 var dax på kl 10.00....målet är då 13 124 senast kl 17.20...annarstvångsexit då...

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
83
Gilla!
2019-12-05 10:12:08

målgång på 13 124 nu

24 punkter fångade på 6 minuter !!!

häv 15 ger 360 punkter

% = 360 / 13 148 = + 2,74 %

f-faktor 1,0274

Från trådstart 1,325 x 1,0274 = 1,3613 (+36,1%)

/ Cyklo

0
Ogilla!
76
Gilla!
2019-12-06 10:08:55

Ser intressant ut! DAX gör ofta plötsliga kast på förmiddagen när handeln är tvekande. Den kan gå upp 0,3-0,5% på en minut ibland.

0
Ogilla!
73
Gilla!
2019-12-06 10:09:16

målet i en kortning är 13 079.....nu 13 092..

/ Cyklo

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
80
Gilla!
2019-12-06 13:00:21

13094 var dax på kl 10.00

målgång typ kl 11.09 på 13 079

15 punkter fångade

häv 15 ger 225 punkter

% = 225 / 13 094 = + 1,72 %

f-faktor 1,0172

Från trådstart 1,3613 x 1,0172 = 1,3847 (+38,7%)

/ Cyklo

0
Ogilla!
36
Gilla!
2020-01-14 17:54:57

Förträffligt resultat !!!

+ 38,7 % tillväxt i depån på en dryg månad....

/ Cyklo

Upp till toppen
Kommentera

 

Tjäna mer pengar på dina aktieaffärer

Bli medlem på Aktieguiden gratis på 30 sekunder.

Som medlem på Aktieguiden kan du:

  • Läsa träffsäkra tips och analyser från duktiga traders
  • Ställa frågor till och chatta med aktieproffs
  • Få gratis tillgång till en över miljon inlägg aktiehandel
  • Skapa egna privata forumgrupper

För att få delta i diskussionerna på Aktieguiden krävs att du verifierar ditt mobilnummer. Läs gärna mer om varför verifiering behövs.

 

Redan medlem? Klicka här för att logga in.