Grupp: Huvudforum

direktavkastning

0
Ogilla!
787
Gilla!
#0   Av: x-per » Redigera
2014-08-22 08:42:21

börsens direktavkastning tycker jag är en bra indikator om vi närmar oss en top eller botten ppå börsen tyvär har jaginte hittat nån blogg eller hemsida som löpsnde pu blicerar dtettta

alla tipd på detaa eller sidor som löpande publicerar deta emotages tacksamt

söker även efter npån sida som löpsnde publicerar dir toppen

p

just nu är dir avkastningen rel låg vilket kan indikera at vi närmar os en topp eller at toppen redan varit

per

0
Ogilla!
852
Gilla!
2014-08-22 09:24:09

pratade precis med aktiinvest jundtjänst menpersonen jag pratade me d visste ej men hon skulle killa med kolegor o om pos maila mig trodde dom visstte då dom har ebn möjlight i sitt progra att courtage frit åter investera utdemlning då jag tittar mkt på iden att man får 40%årligt utdelning po 20år med ca 7%dir idag med återinvest utdelning

även atirsparara hade med de i sin vid nyligen pub iichatten20år 40%

när jag hittsr utube klipp om detta pratas det omårl dir om 10%på us börsen o då blir juresultatet mkt bätrre om 20år

gör man en graf på detta slutar den med paraboliskform

per

Inlägget är redigerat av författaren.

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
792
Gilla!
2014-08-22 12:07:06

bara ett litet ps när jag såg på aktiesparar viden låg det enintervju med stinsenpå högrrer sidan och min tolkning av vad han sa bl min hemlighet är att jag aldrig söläljer får mig att tro att hans til stor del hade yggt upp en återinvesterade port följ intvjun vsr med erik o ackan:-)

per

0
Ogilla!
797
Gilla!
2014-08-22 12:19:06

X-per månadsspara plus återinvest utdelning e bra.

om man även har en plan köpa extra vid dippar på bra aktier som har utdelningstillväxt blir det bra.

https://www.youtube.com/watch?v=RtpW-_OkXb0

sv

------------------------------------------------------------------------

Bestäm dig fatta rätt beslut och våga vinna

Scared money never Wins

Svenne

0
Ogilla!
785
Gilla!
2014-08-22 20:20:56
Ladda ned

En portfölj med tio svenska bolag som har haft en bra utdelningstilväxt senaste tio åren. överstiger 10procent..

six return index gått upp ca 100% över toppen år 2000

denna portfölj ca 200%

plus du får lägga till cirka 4,0% utdelning varje år .

så någon bra taktik köp/sälj månadsspara extra insättning osv ..

ffinns ju olika varianter

sve

------------------------------------------------------------------------

Bestäm dig fatta rätt beslut och våga vinna

Scared money never Wins

Svenne

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
794
Gilla!
2014-08-24 11:37:41

#0 Per har du kollat under nyckeltal här:

http://www.privataaffarer.se/borsguiden/aktiekurser

Detta är ju bara enskilda aktier, men om man har tid/ork så skulle man kunna kopiera in detta i Excel och multiplicera med indexvikter för bolagen för att få till en medelavkastning för hela börsen. Sedan gäller det att hitta bra värden för billig och dyr börs på detta index.

Detta kanske finns någonstans redan?

En fortsatt trevlig helg!

jankar76

0
Ogilla!
759
Gilla!
2014-09-08 11:44:50

skalll definitivt bygga en reinvestt portfölj med några fåå investerings ideer varje år i slutet av mars ställs majsäljare på en nivå som garanterar lösen tror detta blir bästa sätt att få en bra ingångs nivå

dessutom när aktier finns i depå ställs så långa som möjligt otm köpare för at t nå målniv på en avkastning på minst 10%per år

sedan när utdelningo premium kommer in på depån avaktas nyinköpen tills en dipp kommer eller att likvidrna räcker till 100aktier o söäljopt kan utfärdas

då kspitalt 3dubblas med 7%och 6dubblas med 10%på 20år innebär varjeexta %mycket på min pensionsdag

per

0
Ogilla!
846
Gilla!
2014-11-10 12:35:36

OBS nu har jag äntligen hittat ett stäälle därdet dagligen updateras direktavkastningstoppen

o det var framför näsan trycke man på sparaplacera avansassnyA sida ommer detupp lånt till höger bästa dir avk

large cap midcap de har även på samma sidalägstpe tal

per

0
Ogilla!
1068
Gilla!
2018-04-25 12:08:24

idagkom Svedbergs in från kylan o hamnade bland kupongaktierhar varit sidplaceras pg dålig nybygnation o hopas att trenden med stort nybyggande i götet är enindikation på at det behövs bygas även elsewhere kupong på dryga6% som jag u tror kan behållas de ärmasrte åren

på tal om bygg ncc behöver bevisa att de är med i matchen innan den evfår kommain grån kylan(sidlinjen)

per

0
Ogilla!
654
Gilla!
2018-05-07 10:04:06

idag har ett dippköp gjorts på Rottneros ett oplanerat driftstopppverkar vararsaken till dippen rotneros är en av mina tradingfavoriter volatilsomhar möjliggjort många 2-3månads swingar de har förlåg dir för att platsa bland kupong aktiern m

per

0
Ogilla!
602
Gilla!
2018-05-16 17:34:23

stämanhöllsidag o utdelningen faststäldes0,3+xtra0,07

+2idagindikerar att marknaden var nöjd

per

0
Ogilla!
656
Gilla!
2018-05-17 17:35:48

större delen av rotneros såldes avidag med fina10%%+kupong i vinst

per

0
Ogilla!
610
Gilla!
2018-05-17 18:40:05

Grattis, Per!

0
Ogilla!
594
Gilla!
2018-05-25 11:28:02

sedan 11har gavet på restpossjunkit til 0,87och jag har så smått börja bygga upp mit rottnerosinnehav o väntar nu på nästa köpläge/ dipp

per

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
555
Gilla!
2018-06-04 14:55:35

häer går detr undan i Rottneros handlandet ovan inköpta sålDA MED KNAPT 6%VINST O IDAG P¨3% DIPEN HAR ET KÖP gjorts runt10,22

:=) härlig aktie otrada med

per

0
Ogilla!
462
Gilla!
2018-06-05 10:43:18

nytt inköp idag ochjust nu är mitt gav egativt och jagär ful investerad tils nästa delår då ev dom sista öron märkta rotneros likviderna användes om det blir negativt tolkat då driftstopets ev negativ apå verkan kommer att synas på nuvarande kvartal

så nu är det bara att hopas attt nuvarande swing också går bra

men det käns som at nuvarande swing blir tidsmässigt längre

har hunit med två bra iår

per

0
Ogilla!
247
Gilla!
2019-02-07 11:19:43

Rottneros medelade bonus utdelning idag

per

0
Ogilla!
297
Gilla!
2019-02-08 09:12:52

et av mina sorgebarn ratos sänker utdelningen igen:-)

0
Ogilla!
236
Gilla!
2019-02-08 15:42:06

läst dagens raport noga nuoch då det fans några för hopningskorn bla vd 3år o vända ratos och att vissaportföljbolaf visar potential

kommeer jag försiktigt öka med hopp omatt efter 3år ratos är en turnaround kandidat

per

0
Ogilla!
219
Gilla!
2019-03-18 11:27:56

bra börjanefter lustläst vanzatemalista utfdelningstopen har jag köpt et antal nordiskahöhutdelrebästa starten fick jag på baptix med över dubling+en kupong på ca30%

OBS har gjort det på depå typen kf där mäklaren fixar tilbaksutländsk kupong skat vilket jag ntycker verkar komplicerat t fixa själv

nästa inköp blir en riktig dyrind dansk kostar ca4000dkk och har sista 5årentdelat mer änn nuvatarande kurs

scand priv ecuti tror jag den heter verksam i finans sektorn

övriga aktier 'är gav minus men erhållrn kupong matchar detta ca

kupongpelle

0
Ogilla!
232
Gilla!
2019-04-17 09:03:19

havs frun en av mina nya utdelningsinv har precis get1,5i kupong pos at utdelningen behåls neg ag sistakvartalet 18bar negativt

enligt en podst av engammalhavsfrun ägare brukar aktien gå ner o vända runt17efter kupongen såjag siktar på atreinv utdelninge npå den nivån

ps speas är koden på min nya danska dyrin g som nu ärinköpt

0
Ogilla!
213
Gilla!
2019-05-02 10:40:22

dags för första kupongen i Nobia et av de företag somhittades från Avanzas tema lista företag medbästa dir var först lite tveksam til inköp då jag fann at den igick iet at aktieinvest utdelningspaket blev det lyckligtvis et inköp

0
Ogilla!
218
Gilla!
2019-05-08 12:32:36

lite ljus i mörka ratos går upp bra idagefter at redovisa vinst kv1 19 enligt vd börjar åtgärds programet ge effekt nu blir det spännande o följa om ratos kan bli en turnarund kandidat

Inlägget är redigerat av författaren.

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
220
Gilla!
2019-05-08 12:49:02

redigera verkar ej funka idag stämman var idag och kupongenklipps imorgon9-5

per

0
Ogilla!
229
Gilla!
2019-05-16 12:27:21

fortsätter bra har precis tagit emot 10:-till på smallcap Danmarkhar gav54 och erhållit hitills 44dkk

ny den24-5får jag förstaupongen 1200dkk på speas

per

0
Ogilla!
203
Gilla!
2019-05-30 09:31:58

nu har likviden på speas betalts ut över1000sek +360utlänsk skat som om ca 1år återbetalsdådettaär på kf sker det automatisk

et stort ps ni som läst vad jag skrivit på ag borde ha koöö på at grunden i minplacerings strategi är reinvest

dock ej på utlänska aktier än pg at fördst nu iår kommer kupongskatten löpande in i ca samma omfattning som dentas ut avnorska o danska staten

ovch at jaginte förstår hur deår efteer år delar ut mer änvinsten enligtavanzas info ruta

gtror attet totalt anurlunda skatte systemgör att texsmalcap Danmark kan dela ut värdeökning på innehavda aktier

med stor regelbubndenhet fast ställesx substans värdet som nu är ca10dkk

och innan min osäkerhet om detta är stillad väntar jag med reinvest

0
Ogilla!
147
Gilla!
2019-06-27 14:11:25

smalcapär under uppköp av strategic investment fin +fastighets bolsag sålde mins smalcap för uppköps cbeloppet otog 100dtrstegic om jag har räknart rät blev smalcapet 1,5årigt nollsummespel

likvidmässiglite utlägg t just nu innan utlänsk prel skat inte lommit filt ut

per

0
Ogilla!
115
Gilla!
2019-07-15 12:29:12

hehe satte precismorgon ksffet istrupen då jag helt plötsligtmiskat värdet med över 1000sek o var öveerbelånad

berode på en bonus utd 1600dkk ispeas:-)i fredags

medenåravinst på 350/aktie fattar jag fortfarande intehur det är möjligtmed såhöga utdelningar men klagar inte

substansen är ca 50000dkk förra veckan ska försöka komaihåg okolla om dessa utdelningar äter upp substans värdet

har nu på 3mån fåt ca halva insatsen tebaks i utdelningr

per

Inlägget är redigerat av författaren.

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
90
Gilla!
2019-09-03 15:57:05

dags igen 1200 xtra utd avskilt idag substansen har sjunkit från 5k till2,2k

nu sådet verkar somatt dessatra utd konner från substansen nu är aktien nere på900dk kamske ??läge ofylla på nunär det inte ärnominelt så högt

och om jag lästfarät ärdet under halva substansen

fick även svar om när förra årets prel kupong skattkommer in och det dröjer til2020

lång handlägningstid avdanska skartemynd var skälet enl nn

mao jag hat lånat utet par 1000dkk räntefrit tildanmarks kassa:_(-

per

0
Ogilla!
84
Gilla!
2019-09-06 09:29:33

blev en speass till idag pg substsansen 2,2kdå jag tror bo hoppas påminst 50%substans utd ärmaste åren då jag bara år fåt4k dkk

trol blir det yterligare 1 aktie2023-4då kälskatten på årets utd bör åter betalas då

per

0
Ogilla!
41
Gilla!
2020-03-23 12:56:04

har varit lite frustreras över den långa admin tiden för at få tillbaka ytlänska käll skatten me nu med ca 2v kvar tills några tusen lappar käns det underbart at få in nya likvuditeter som trol går til billiga kupong aktierso m rasat i corpna björnen

per

ps speas är numera likviderat o veksamheten upphört

0
Ogilla!
45
Gilla!
2020-04-07 11:20:49

hade tänkt at fyllapåkupongaktierna ordentligt nu men efter studerat en stor mängd av företag somhållerbinne utdelningar trol för at ha likvider i ladan om ekonomin blir sämre innan coronaär hitoria sånu blir det noggrann fa innan ev inköp

per

1
Ogilla!
27
Gilla!
2020-04-17 12:01:48

idag komialla fal en utdelningpå35% i icta ett mindre chanch köp hitattes på Avanza temalista bästa dir toppensom klarat årets nedgång rel bra

köpte nya idag meedhop om bra kupong om et år

Nobia en av mina utdelnings stopade innehav lyckades jag med bratiming köpte på gårdagens dip o ut på denyinköpta idagblev 3:-/aktie

per

0
Ogilla!
26
Gilla!
2020-04-21 12:56:15

nyt inköp på dagens dip i förhopningsvis snabb swingnobia

per

0
Ogilla!
20
Gilla!
2020-04-30 09:58:58

klappat oklart blev 4:-/ aktie på denna swing där lite tålamod gav lite mer

sista swingen gav den numera innehållna kupongen

0
Ogilla!
16
Gilla!
2020-05-12 16:07:47

nytt slag mot kupong klipare volvo kommer trol inte ge utdelning iår pg at de inte kan få statligt Corona stöd om dedelar ut til ägare minst en storägare komme rösta mot utdelning enligt öppen art på gp.se

pwe

0
Ogilla!
12
Gilla!
2020-05-27 18:35:05

hehe förstog idag att avansas utdelnings%var rätt då icta betalarutdelning kvartalsvis fick yterligare1,65

per

Inlägget är redigerat av författaren.

Upp till toppen
Kommentera

 

Tjäna mer pengar på dina aktieaffärer

Bli medlem på Aktieguiden gratis på 30 sekunder.

Som medlem på Aktieguiden kan du:

  • Läsa träffsäkra tips och analyser från duktiga traders
  • Ställa frågor till och chatta med aktieproffs
  • Få gratis tillgång till en över miljon inlägg aktiehandel
  • Skapa egna privata forumgrupper

För att få delta i diskussionerna på Aktieguiden krävs att du verifierar ditt mobilnummer. Läs gärna mer om varför verifiering behövs.

 

Redan medlem? Klicka här för att logga in.