Grupp: Huvudforum

Lucara Diamond

0
Ogilla!
174
Gilla!
2022-01-07 13:43:07

Stiger idag bland annat pga analysen nedan;

2022-01-07 11:08 · Nyhetsbyrån Direkt

LUCARA DIAMOND: TOPPVALET INOM DIAMANTSEKTORN - BERENBERG

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lucara Diamond är toppvalet inom diamantsektorn och aktien är i nulägen den minst uppskattade aktien under bevakning inom sektorn.

Det skriver Berenberg i en sektoranalys på fredagen.

Banken lyfter vidare fram Lucara Diamonds gruva Karowe, lokaliserad i Botswana, som en av de bästa bland större gruvor globalt.

"[E]fter att ha underpresterat marknadens förväntningar de senaste åren medföljde ett minskat intresse för aktien. Vi tror däremot att tiden är inne för att ånyo se över investeringscaset: ledningen sköter verksamheten på ett bra sätt samtidigt som finansiering för underjordprojektet är säkrad", resonerar banken och tillägger att priserna på diamant kan komma att stiga över bankens egna prognoser om 5 procent i år.

Ur ett mer överskådligt perspektiv noterar Berenberg att bankens syn på ädelmetaller, så som guld, är positiv vid en framåtblick.

"[V]i tror att centralbankerna slutligen kommer att tvingas ta en mer duvaktig hållning än de egentligen vill /…/ på grund av osäkerheter kring återhämtningen", skriver Berenberg.

Berenberg skriver att uppkomsten av den nya virusvarianten omikron, som fick ordentligt fotfäste i slutet av november 2021, kombinerat med en ökad smittograd av deltavarianten i Europa, potentiellt kan leda till en långsammare återhämtning för basmetallpriser.

"Det återstår att se om den nya vågen kommer att leda till strikta samhällsnedstängningar. Om så blir fallet, antar vi nedjusteringar av tillväxtprognoser samt svaghet i basmetallpriserna", skriver Berenberg.

Ytterligare motvindar för råvarumarknaden kommer i spåren av ihållande, höga energipriser. Berenberg lyfter särskilt fram de höga naturgaspriserna samt de existerande problemen i leverantörsled - faktorer som driver upp inflationen.

Banken förväntar sig att bolag verksamma inom utvinning och prospektering av ädelmetaller kommer prestera väl under början av 2022, drivet av säsongsfaktorer så som det kinesiska nyåret, oro över pandemin och stigande inflation, för att senare under året möta motstånd i form av närmandet av förväntade räntehöjningar från amerikanskt håll.

Berenberg har köprekommendation på Lucara Diamond. Riktkursen är 1:00 kanadensiska dollar, motsvarande 7:17 svenska kronor sett till dagens växlingskurs. Det Toronto-noterade värdepappret stängde på 0:58 kanadensiska dollar föregående handelsdag.

Omkring 11-tiden på fredagen handlades det Stockholm-noterade värdepappret ned med 1,9 procent och kostade 4:15 kronor.

Anthony Livebrant +46 8 5191 7906 Nyhetsbyrån Direkt

0
Ogilla!
131
Gilla!
2022-01-24 08:57:52

Artikel i dagens Di om diamanter;

"Trendbrott: Nu blir även sämre diamanter dyrare

Diamantindustrin var bland de första att återhämta sig efter pandemismällen våren 2020.

Prisrallyt har sedan dess fortsatt oväntat länge och börjar nu även sprida sig till de allra minsta diamanterna av sämre kvalitet."

https://www.di.se/nyheter/trendbrott-nu-blir-aven-samre-diamanter-dyrare/

0
Ogilla!
143
Gilla!
2022-03-03 09:18:02

#0 bra utveckling, och nu senaste månaden upp 19,09 %

0
Ogilla!
60
Gilla!
2022-05-11 16:31:15

TT Nyhetsbyrån - 5 tim. sedan

Priset på små oslipade diamanter har rusat med 20 procent sedan början mars, enligt uppgifter till Bloomberg.

Skälet är att diamanthandlare fått svårare att få tag på råvaran efter att sanktioner införts mot ryska gruvbolaget Alrosa, som står för runt en tredjedel av världens diamantbrytning.

Konkurrenten De Beers uppger att man inte kan öka sin kapacitet ytterligare för att täcka bristen. Det sydafrikanska gruvbolaget spår att bristen kommer att kvarstå till 2024, då en utbyggnad av bolagets gruva i Sydafrika ska stå klar.

Upp till toppen
Kommentera

 

Tjäna mer pengar på dina aktieaffärer

Bli medlem på Aktieguiden gratis på 30 sekunder.

Som medlem på Aktieguiden kan du:

  • Läsa träffsäkra tips och analyser från duktiga traders
  • Ställa frågor till och chatta med aktieproffs
  • Få gratis tillgång till en över miljon inlägg aktiehandel
  • Skapa egna privata forumgrupper

För att få delta i diskussionerna på Aktieguiden krävs att du verifierar ditt mobilnummer. Läs gärna mer om varför verifiering behövs.

 

Redan medlem? Klicka här för att logga in.