Grupp: Huvudforum

Volymberäkningar

0
Ogilla!
44
Gilla!
#0   Av: aldur » Redigera
2005-04-19 11:46:45
Ladda ned

Jag har ju börjar titta på en del olika "volymdefinitioner" för att se om man kan hitta en ännu bättre indikator än Cum Net Up volume. Och nu behöver jag lite input om jag tänker rätt så då vänder jag mig till er.


Alla definitioner av Upp och Ner volym som baseras på Day är ju i grunden "felaktiga" och det dom försöker göra är att ge en bild av hur volymerna varit under dagen. Den enda sanna bild av volymerna är ju att titta på var tick och se om den volymen var upp eller ner och sen agregera det för dagen. I realiteten är ju det omöjligt såvida man inte har en Gray dator i källaren, så då försöker man titta på utvecklingen under dagen för att "definiera" om volymen var upp eller ner.

Den enklaste definitionen är ju om aktien är Upp eller Ner sen gårdagens stängning. Har aktien stigit definieras hela volymen som upp, har den sjunkit är hela volymen ner. Det här är ju den definition Lowrys använder och det är ju samma som OBV definitionen, och den jag använt.

"Felet" här är ju att det inte ger en rättvisande bild hur stora upp och ner volymerna varit under dagen. En aktier som öppnar vid low och stänger vid high kan ju anses ha 100% upp volym, men en som stänger på mitten precis över gårdagens stängning har ju inte bara haft upp volym och det är tveksamt att en sådan dag skall tillgodoräkna sig lika mycket upp volym som då man stänger vid high. Man kan ju säga att detta jämnar ut sig i längden, framförallt när man tittar på stora index och Cumulutativa siffror, men det ger en något grov volym definition.


Nästa steg är att ta Chaikins Accumulation Distributions definition där volymen definieras beroende på var i dagsstapeln den stänger. Stänger man vid high är 100% accumulation, stänger man vid low är 100% distribution och i mitten är volymen neutral dvs 0. Det här ger en bättre bild av hur volymen fördelat sig under dagen och är en klart "känsligare" definition än den vanliga. Ett problem här dock, den tar ingen hänsyn till om aktien stänger upp eller ner jämfört med gårdagen. Dvs en aktie med gap öppning kan gå upp och fortfarande ha 100% distribution volym och den stänger att low (men över gårdagen).

Det löser Twiggs som definierar True Tradingrange med hjälp av att se vad som är tex lägst av low och gårdagens close och använder hela Tradingrangen som "dags rörelsen", och definierar volymen beroende på var den stänger inom den rörelsen.


Den här definitionen ser väldigt intressant ut, framförallt om man aggregerar volymen för alla aktier i ett index. Den vanliga Acc/Dist line baseras ju på indexets rörelser, inte aktiernas, och dom 2 första charten visar tydligt skillnaden mellan att beräkna Acc/Dist line på indexet och på dom ingående aktierna.

Det här innebär att man definierar Accumulation eller distribution volume enligt Twiggs för var aktie och sen beräknar Net Acc/ distr per dag som summan av alla aktier i indexet, och sen cumulutativt summerar detta. Det här blir då en Cum Net Acc/ dist line,
I fortsättningen kallar jag den AAD line för Aggregated Accumulation/ Distribution line, för enkelhetens skull.

Den här ser väldigt intressant ut och om man jämför den med den vanliga Net Up volyme så är den klart känsligare och ger tydligare signaler för både SPX och Nyse (och även Sml och Mid cap).

Problemet dyker upp när man kommer till OEX som faller rätt brant, och ännu värre blir det när man kommer till NDX som fullständigt rasar. Skall man tolka det här chartet så innebär det att NDX ligger under ruskig distribution, att hela uppgången sen 2002 är en svag korrektion och att vi troligtvis skall ner under 2002 bottnarna. Dvs det är tolkningen om man kan lita på indikatorn.

Och det är här jag behöver hjälp att kolla av mitt resonemang som finns längst ner i chartet, kan twiggs definition leda till systematiska fel för vissa typer av aktier och inte minst när aktierna rör sig olika under olika perioder?


Jag har ett par ideer om hur detta kan lösas, men vill först kolla om jag ser skogen för alla trän fortfarande. 
 

0
Ogilla!
2
Gilla!
2005-04-19 11:51:54

#0

Förstår inte allt...utom att det kommer att följas med största intresse...(bok-utmärkt!)

mvh/viotto 

0
Ogilla!
2
Gilla!
2005-04-19 11:54:08

Intressant men en stor del av NDX aktierna ingår ju också i S&P500

 

0
Ogilla!
2
Gilla!
2005-04-19 11:59:47

... jag är ingen fena på detta...

men en snabb tanke säger mig att  om man kör en kort ma parallet med ACC ...  
ma 3 eller 2 för att ev. eliminera det som du tror beror på gapöppningar...


 

0
Ogilla!
3
Gilla!
2005-04-19 12:11:53


Men på OEX och NDX är det väl en ganska liten grupp aktier som står för väldigt stor del av volymen.

På NDX t ex var det till stor del internetaktierna, qualcomm, adobe, symantec, starbux som drog uppåt (och de drog rejält) under 2004, under samma tid låg de största (jag tror ganska betydligt större) volymerna i aktier som MSFT, CSCO, AMAT, SUNW, ORCL, INTC

På Dow bör det bli ännu konstigare då aktier på 2-4 miljoner i volym (UTX, MMM, CAT) kan dra upp hela indexet medans aktier på 50-100 miljoner i volym (INTC, MSFT) kan stå helt still.

Exakt vad detta kan ha för innebörd vet jag inte riktigt iofs :)

 

0
Ogilla!
14
Gilla!
2005-04-19 12:44:02

#4 dom påverkar, det finns 62 NDX aktier på SPX och dom stog i fredags för 20% av volymen (OBS nasdaq aktier får ju justeras med 50% av rapporterad volym pga av dubbelrapporteringen).

Så du har helt rätt det påverkar även SPX, och om vi underkänner twiggs beräkningen för NDX så innebär det att vi har ett systematiskt fel även i SPX och då faller tillförlitlighten där med. Det är därför jag inte kan "släppa" det här.

Det är ju liksom ingen ide att jobba vidare på en indikator om man vet att det ligger ett systematiskt fel i den för en del av aktierna.

Och om en väldigt stor del av volymen kommer från ett par få aktier och dom kan ha ett systematiskt fel, då faller hela beräkningen. 

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
2
Gilla!
2005-04-19 12:46:29


Om du jämför olika index som bara innehåller nasdaqaktier mot index med bara nyseaktier kanske det kan ge nån ledtråd eller röd tråd

skillnaden mellan nyse och nasdaqaktier och hur avsluten sker och hur de rör sig är ju ganska stor

Man kan ju sätta ihop egna testindex där du t ex kan välja ut ett antal aktier från Nasdaq som ändå har relativt låg volla och få gap och jämför mot ett nyse index med aktier som har hög volla och fler gap (även om de gapar rätt sällan men t  ex Us steel har ju en våldsam volla).

 

0
Ogilla!
1
Gilla!
2005-04-19 12:48:50

#0

Kan man inte använda gårdagens close i formeln i stället för aktuell close, detta innebär isof att ett gap upp som i visat exempel blir helgrön, dvs endast uppvolym enligt chaikin.

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
1
Gilla!
2005-04-19 12:49:55

kan det inte knasa till sig med t.ex splittar och omvända dito,,volymen är väl i shares och säg att den dubblas och viktningen i index är densamma då om en splittad aktie faller gör den det under dubbel volym motför när den gick upp(hypotetiskt) eller cyklar jag i rymden..

mvh PQ.. 
 

0
Ogilla!
2
Gilla!
2005-04-19 13:04:24
Ladda ned

#0

Jag menar så här 

0
Ogilla!
12
Gilla!
2005-04-19 13:19:56

Du är en smart herre, i alla fall kom du till samma slutats som jag om alternativberäkning (vilket i och för sig lika gärna kan innebära motsatsen ;-)

Close- gårdagens close/Tradingrange. Löser allt vid gap fint, och funkar även annars, om previous close är i mitten av tradingrangen och close at high blir 50% av volymen accumulation, etc.

Så den ligger på "vänt". Fast innan jag tar och diskvalificerar Twiggs ;-) så ville jag ha lite mer input, inte minst för att försöka hitta förklaringen. Har fått en hel del redan att titta på, för att försöka förstå varför det blir så här.

#6 ska kolla det, om det går att narrow down var felet härrör från.

#8, det gör dom fast bara den dan, sen belaster ju den dubbla volymen dåde upp och ner, så inbakat i indexen och över tid borde det inte göra så mycket, fast du har helt rätt väldigt stora volymspikar kan vara en felkälla. Se om jag kan kolla det.

0
Ogilla!
6
Gilla!
2005-04-19 13:30:42

Aldur, jag tog fasta på det du skrev i början, men har ingen aning om jag har tänkt rätt eller om det är praktiskt genomförbart:

"Den enda sanna bild av volymerna är ju att titta på var tick och se om den volymen var upp eller ner och sen agregera det för dagen. I realiteten är ju det omöjligt såvida man inte har en Gray dator i källaren, så då försöker man titta på utvecklingen under dagen för att "definiera" om volymen var upp eller ner."

Alltså, det blir för grovt att titta på daily och för datorkrävande på ticknivå. Men går det inte att hitta nån lämplig kompromiss. Antag att man delar upp dagen i timmar och tittar på varje enskild timmes close. Den första jämförs med gårdagens close och de följande jämförs med närmast föregående timmes close.

En upp-timme får acc-volym och en nertimme får dist-volym. Sen summerar man alla dagens timmar kumulativt. Nettot ger om dagen varit acc eller dist.

Går förstås att tänka sig andra upplösningar också ex.vis början, mitt och slut.

mvh 

Fibonacci & Elliott --- Vetenskap & Konst

0
Ogilla!
16
Gilla!
2005-04-19 13:40:59

#11 en sak jag kan göra är att hitta dom aktier som har mest "fel" enligt twiggs acc / distr formula, dvs dom aktier som har störst påverkan på att NDX linjen faller, och sen köra en ID tick beräkning och se hur det stämmer.

Kan också köra ut hela spx och NDX enligt ID beräkning för nån vecka och se hur nära day beräkningarna det kommer.

kanon, jag fick precis vad jag behövde, kreativ input och ideer att föra det här vidare. (men sluta inte för det, den bästa iden kan fortfarande finnas därute ;-)

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
3
Gilla!
2005-04-19 14:04:29
Ladda ned

#10

Jag tänkte på ett möjligt alternativ som skulle kunna utjämna ännu lite mer vore att använda gårdagens low, dagens high och dagens close, kanske är mer effektiv och ger ett mer korrekt tradingintervallsvärde, då det väsentliga är rörelsen i förhållande till tidigare stapel.

0
Ogilla!
3
Gilla!
2005-04-19 14:08:23

#13

Detta föutsättter givetvis att gårdagens low är lägre än dagens low, och vice versa beträffande high vid gap ner.  D v s högsta och lägsta av de senaste två staplarna används.

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
2
Gilla!
2005-04-19 14:55:44

Meningen måste vara att använda sig av gapen och ge dem ett värde, inte att försöka eliminera dem. Ett gap upp är bullish och ska därför öka värdet precis som ett gap ner är bearish och ska minska värdet.

En detalj med definitionen enligt bild i #13 är att vid en spik där close hamnar vid dagens low och close fortfarande är över gårdagens close får ett negativt värde och alltså nedvolym, men detta är väl kanske bra då en spik enligt detta innebär att man sålt på ganska bra efter en god uppgång.

0
Ogilla!
1
Gilla!
2005-04-19 15:15:49

#10 appropå volymspikar -  det blir kanske väldigt konstigt att platta till volymspikarna genom att köra logaritm på dem, men det skulle utradera extremspikseffekten.

/roitto

Litterarum radices amaras, fructus dulces

0
Ogilla!
26
Gilla!
2005-04-19 16:41:34
Ladda ned

Lite svar. Ingen strukturerad analys än utan mer letande.

Först NDX aktiernas påverkan på SPX. Jag körde en ADD twiggs aggregering på samtliga SPX aktier som inte ligger på nasdaq (tänk vad AB'n kan ;-) dvs dom 438 Nyse aktierna, och visst påverkas linjen, fast vi ligger fortfarande med divergens. Och då får man också tänka på att ett SPX index utan NDX aktierna hade haft en klart högre topp i mars eftersom NDX aktierna drog ner SPX indexet. Så divergensen hade nog inte påverkats så mycket i storlek.

Sen har vi den kloka pudeln mange, och han har givetvis rätt. Svaret finns i NDX's stora volymaktier. Dom följande charten är Twiggs accumulation-distribution line per aktie och det är ingen rolig syn.

En hel del ser bra ut, dvs linjen följer priskurvan, eller visar fin bullighet som för Yahoo, men när vi kommer in på msft, csco, intc etc ser det inte bra ut alls. Dom ligger med konstant distribution, dvs dom har betydligt högre volym när dom går ner än när dom går upp. Det är ju ingen positiv signal alls.

Sen finns det en hel del som haft OK linje tills för några månader sen då dom helt plötsligt vek ner och började få kraftig distribution. Inget bra heller framförallt som det här är rätt markant för rätt många aktier, och det är inga små ras heller.

Jag skall nu ta och "kolla" msft, csco etc mot andra volymdefinitioner och mot klok pudel nr 2 (mojas) förslag att göra en ID beräkning på dom för att se om dom verkligen ligger med så kraftig distribution.

Men det finns en möjlighet att NDX ADD linje är riktig, och att det beror på att en del väldigt volymtunga aktier ligger med klar distribution. Det är dock något som inte alls är positivt.

#13 tar en titt på det med.

tack till alla kloka pudlar ;-)

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
7
Gilla!
2005-04-19 16:49:52

Imponerande arbete du lägger ner Aldur! Ännu mer imponerad blir jag av att du låter oss ta del av det!

Ruggiga kälkbackar i den senaste bilden....!

MVH Nisse45

0
Ogilla!
17
Gilla!
2005-04-19 17:11:28

nisse, hade det inte varit för alla tips, hints, ideer och input jag fått från andra på AG under åren, så hade jag inte varit i närheten av där jag är idag.

Utveckling i ett vakum är väldigt svårt, så det är rent egenintresse ;-) 

Jag gillar inte kälkbackarna heller. 

0
Ogilla!
0
Gilla!
2005-04-19 17:28:22

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
14
Gilla!
2005-04-20 05:40:28

aldur

Har en liten fråga här, vore det inte  intresant att te.x vid AD-line volym cum

räknad, försöka att få in den totala volymen varje dag som en koefficient

multiplicerad med skillnaden.

 Nu är det ju så att skillnaden A-D kan ha samma värde vid både max och min

volymer.

 Kanske den finns med vid din beräkning av buypower ?????

0
Ogilla!
16
Gilla!
2005-04-20 11:57:21
Ladda ned

betg, är inte riktigt med. Menar du att man skulle ta Net Up vol per dag och multiplicera med någon form av volym "index" (tex vol/ 30 dagars Vol MA), för att få en form av volym krafts indikator ?

Det är dock rätt att "volymrelationerna" givetvis ingår i köpkraften, och att i den volbaserade så ingår inte bara relationerna men också en faktor för den absoluta nivån. Så här får du både relationen och kraften. I köpkraften ingår dock en massa andra faktorer för att göra den komplett.

Ska ta och titta på att rensa bort dom och se vad det ger.

 

Ska se om jag hinner ge mig på en gämförelse mellan ID volym beräkning och day modellerna för att se hur det slår, under veckan. men jag har tittat en del på hur twiggs resp normal Cum net up vol beräkning slår på olika aktier och det ger ibland en markant skillnad.

"Svaga" uppdagar ger negativ volym för twiggs och positiv för Cum Net, och som gissat slår gapdagar också. Får se vilken som stämmer bäst med den verkliga ID volymen.

 

 

0
Ogilla!
16
Gilla!
2005-04-20 17:32:26

aldur

"Net Up vol per dag och multiplicera med någon form av volym "index" (tex vol/ 30 dagars Vol MA), för att få en form av volym krafts indikator ? 
 

Det var precis så jag hade tänkt mig det är bara det att jag uttrycker mig kryptiskt :)

 Man skulle kanske använda ett längre Vol MA. 

 Sen hade jag tänkt använda den på samma sätt som du gör med net up vol

 cum kurvan gämfört med index och på så sett kunna kolla divergenser.

 Kanske feltänkt? 

 

 

0
Ogilla!
13
Gilla!
2005-04-21 12:14:25

fast blir inte "volymökningen" dubbelräknad då?

Om man tänker sig 2 indentiska dagsstaplar, close, open, höjd, allt lika och previous close lika, så är ju det enda som påverkar net up vol just totalvolymen.

Net up vol kommer ju att bli dubbelt så stor om totalvolymen är dubbelst så stor om du har identiska staplar.

Så volymökningen (eller minskningen) finns ju redan med som en faktor i net upvol. Att ha ytterligare en faktor som tar in volymförändringen då, blr inte det konstigt?  

0
Ogilla!
16
Gilla!
2005-04-21 13:53:10
Ladda ned

Mer hjälp tack ;-)                glöm bilden ta nästa istället

Dels håller jag på med att titta på ID beräkningar, här har det dock visat sig att scann i 5 sek, 15 sek, 1 min och 5 min ger helt olika kurvor. För att få den verkliga upp och nervolymen så måste jag göra det med tick chart (dvs varenda avslut) så jag håller på att fixa till det. Ett problem här är att 500 000 tick för CSCO bara ger bara ger 6 dagar så det är svårt att gämföra mot day chart.

Att jag får helt olika kurvor beroende på vilket tidsintervall jag mäter på är dock en indikation att definitionen inte är optimal, så jag har tittat lite teoretiskt på definitionerna och kommit fram till att jag inte gillar någon ;-)

Så här är lite tankar och ett teoretiskt resonemang. Frågan till er är, tänker jag rätt?

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
18
Gilla!
2005-04-21 14:03:35
Ladda ned

en med mindre felskrivningar 

0
Ogilla!
4
Gilla!
2005-04-21 14:12:33
Ladda ned

Vill påpeka att jag är lite stressad och inte läst igenom allt 100%

Men detta är spontant min variant, du kanske redan har med den men att jag missat den någonstans.........

Bild! hoppas att det inte är någon tankevurpa, men då får ni rätta mig

Mvh TWA.

Redigerat : insåg att det inte var någon bra lösning!

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
13
Gilla!
2005-04-21 14:24:47

Nu är du ett steg längre än jag, för än tar jag bara dagsrörelsen i detta steg. Vill ha en logisk formel där först, innan jag tittar på gårdagens close och gap (om dom sen är ID eller day gap).

 

0
Ogilla!
14
Gilla!
2005-04-21 14:35:12

Ska kanske säga att det finns en annan variant enl samma resonemang som är att man tar "grön sträcka"/ "grön + röd sträcka" som accumulationens andel. Dvs i mitt case H-L/((H-L) + (O-L) + (H-L)). det är ett alternativ  

0
Ogilla!
3
Gilla!
2005-04-21 14:41:50

Några tankar kring stapelns medelvärde (viktat?) och dess relation till High / Close?

Mvh TWA.


0
Ogilla!
4
Gilla!
2005-04-21 14:47:11

Briljant logik och mycket intressant aldur!

Har dock en invändning och ett förslag:

Du räknar ut den kortaste vägen aktien kan ta. Jag ser detta som osannolikt efter som kursen kan hoppa lite hit och dit under dagen. Det torde också vara lika osannolikt att aktien väljer den längsta vägen. Kanske skulle medeltalet av dessa ge ett sannare värde.

Din kortaste väg: (O-L)+(H-L)+(H-C)

Min längsta väg: (H-O)+(H-L)+(C-L)

Medellängden blir då: (O-L+H-L+H-C+H-O+H-L+C-L)/2

vilket förenklas till: 2(H-L)

varefter Net Up volym Ration kan skrivas: 0,5x((C-O)/(H-L))

Eller?

mvh

Fibonacci & Elliott --- Vetenskap & Konst

0
Ogilla!
18
Gilla!
2005-04-21 14:59:31

I realiteten så har ju aktien fladdrat upp och ner som en tokig under dagen ;-) men eftersom vi inte kan se dessa rörelser so måste vi netta bort alla rörelser som inte ger en "netto" rörelse. och då blir det den kortaste vägen.

Men jag ser logiken i ditt förslag, så jag skall titta på det.  

När jag har all input, och vi också tittat på hur vi löser previous close kommer jag att köra ett antal alt i AB'n, så jag kan se vad det ger för skillnad.

Målet är att titta en formel som ger så lika utfall i olika tidsperspektiv (bortsett volymförändringarna, dvs så lika formelkurva men konstant volym alla tidsenheter i olika tidsperspektiv).

0
Ogilla!
5
Gilla!
2005-04-21 18:40:16

#26

För vad det är värt, i mina öron är ditt resonemang logiskt .

Att blanda in intraday rörelser är, enligt mig, att försöka mixa olika upplösningar och därför inte relevant. D v s det kan vara bulligt i en mindre upplösning fast det är bearish i en högre.

Men för att återgå till det mera filosofiska resonemanget beträffande gap öppningar.

Som du säger, det åtgår ingen volym för gapöppning det är endast jämnviktsläget som är förskjutet. Om detta är en axiom så är formeln logiskt korrekt enligt resonemanget.

Men om vi ska ta hänsyn till gapöppning så är det också logiskt, enligt mitt sätt att se det, att även ta hänsyn till transport i förhållande till tidigare stapel.

Detta ger en exponentiell effekt på volymvärdet som i så fall visar styrkan i köpkraften, d v s den återspeglar volym som förmått att lyfta priset högre i förhållande till tidigare stapel.

 

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
3
Gilla!
2005-04-21 18:56:47

Spånar vidare. Aldur, du behöver inte vara finkänslig. Såga gärna mina idéer jämns med fotknölarna. Jag tar inte illa upp. 

Betr Gap:

Går det inte att slå ihop två dagsstaplar till en om det är ett gap däremellan? Sen kan man behandla den sammanslagna stapeln enligt nån väl vald metod.

mvh

Fibonacci & Elliott --- Vetenskap & Konst

0
Ogilla!
17
Gilla!
2005-04-21 19:31:53

theghost, är inne på samma, att man måste räkna detta som en transportsträcka med. 

mojas, nä den var inte dum. "Kortaste stäckan" kräver en stökig formel som räknar ut vilken väg som är kortst vi var tillfälle. Det slipper man med ditt resonemang. Så det är inget dumt förslag. jag har båda varianterna med.

tack för massa input, kommer att knåpa ett par dar och se vad det ger.

 

0
Ogilla!
4
Gilla!
2005-04-22 11:21:19

Har funderat lite till.....

Kom fram till att din "kortaste väg"-princip i vissa fall kan få oönskade effekter. Kom samtidigt fram till att min "medelvägsprincip" inte heller är nåt bra. Men är det inte en synnerligen enkel fomel att titta på nettorörelsen under dagen och jämföra den med maxrörelsen?

Alltså: NVR=(C-O)/(H-L)

Ett extremläge är om O=L samtidigt som C=H. I detta fall blir NVR=1 vilket är lite orealistiskt. Därför kan man sätta en faktor på alltihop. Formeln blir densamma som mitt förslag i #31, men där är faktorn satt till 0,5. Om man istället sätter ex.vis 0,8 så känns det mer realistiskt. Blir som en slags broms på NVR under "fina" uppdagar. (Även såna har troligen haft nervolym) 

Vidare kan man kanske ersätta O med gårdagens Close, varvid man klarar av gapöppningar. Detta innebär dock att NVR kan bli större än 1, vilket inte känns realistiskt. (Som sagt så åtgår det ingen volym vid själva gapöppningen.) Detta lilla problem kan kanske lösas genom att max.begränsa NVR till 1. Dvs oavsett hur stort gapet är så kan aldrig acc.volymen blir större än intradagsvolymen.

Sen kan det förstås bli ett gap ned men med C>O (intradags-O) och med C under gårdagens Close. Detta ger dist.volym vilket känns rätt. Intradagsrörelsen var upp, men aktien föll jämfört med gårdagen.

Gap ner med C>O (intradags-O) och med C över gårdagens Close ger acc.volym men mindre än vad som motsvaras av intradagsrörelsen. Känns också rätt.

Eller?

mvh

Fibonacci & Elliott --- Vetenskap & Konst

0
Ogilla!
14
Gilla!
2005-04-22 11:59:49

Att använda en kvot som 0,5 eller 0,8 spelar ju igentligen ingen större roll eftersom det i slutänden blir en cum rörelse dvs kvoterna tar ut varandra.

Sen har din lösning varit promiskuös under natten och parat sig med både en alt beräkning av chainkin och twiggs, och vi är på väg åt samma håll tror jag ;-)

Kommer 2 förslag om en stund. 

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
23
Gilla!
2005-04-22 12:45:02
Ladda ned

Dom 2 grundbitarna för mig har ju varit att dels skall Accumulationen /distributionen ge en bild av hur mycket aktien gått upp, en aktie som gått upp marginellt och stänger nära low kan inte ha lika mycket up volym än en som stänger vid high. Detta är ju "felet" med den normala beräkningen.

Den andra biten är att en aktie som stänger över gårdagens C inte skall ha negativ volym vilket både chaikin och twiggs kan ge.

Så här är 2 förslag. Blir att köra dom i helgen och se vad dom ger. (Hoppas det inte är för många felskrivningar, men man blir snurrig av alla formler efter en stund)

PS tack för all input, mycket är med som ni märker. 

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
9
Gilla!
2005-04-22 13:06:14

Sickna gubbar! Jag ramlar ju nästan omkull när jag försöker följa detta.

Vördnad!

mvh /doc 

Life is good, but not for me-Al Bundy

0
Ogilla!
5
Gilla!
2005-04-22 14:20:43

#38    "...hör och häpna..."  :-))

Jag ramlar omkull lite jag också. Imponerande arbete Aldur!

Måste tänka nu.......kan ta tid........återkommer.  

mvh

Fibonacci & Elliott --- Vetenskap & Konst

0
Ogilla!
17
Gilla!
2005-04-22 14:48:22

38. Följer med spänning...största möjliga tyyyyystnad..

 Skall bli kul att jämföra dina resultat med våra bröder i det stora landet i väster.

Mvh PeterPG

0
Ogilla!
13
Gilla!
2005-04-22 14:52:36

#40 Ja, efter den här, "Såga gärna mina idéer jämns med fotknölarna", så var det läge för den ;-)

0
Ogilla!
7
Gilla!
2005-04-22 18:27:54
Ladda ned

#42 jaja ;-)

Nästan kristallklart.......

Har tre funderingar.

1) Har ännu inte övertygat mig själv om att ev faktor är betydelselös, men det kanske kommer. Om jag mot förmodan skulle lyckas bevisa att den har betydelse så torde det vara en enkel sak att fixa.

2) I samband med funderingarna ovan så gjorde jag bif bild,där jag försöker visa den överacc som uppkommer om man inte använder nån faktor (men som kanske inte har nån betydelse). Men bilden visar också varför jag föredrar ditt alt 2. Med "kortaste-väg"-principen så blir det en ickelinjär kurva som du påpekade vilket jag inte tycker ser logiskt ut. Detta var också orsaken till "oönskade effekter" i #36.

3) Din formel: NVR=(C-pC)/Max (H-L),(H-pC) kan innebära att NVR blir mindre än 1 trots att den egentligen vill vara större än 1. Tycker det är mer logiskt att max.begränsa NVR till 1 om den egentligen vill vara större.

NVR=(C-pC)/IF((C-pC)>(H-L)) THEN (C-pC) ELSE (H-L)  tror jag det blir.....

mvh

Fibonacci & Elliott --- Vetenskap & Konst

0
Ogilla!
2
Gilla!
2005-04-23 17:04:12

Jag har nu placerat min faktor i det runda arkivet. Tänkte först beskriva hur fel jag tänkte, men avstår för att aldur inte ska få gotta sig åt min tankevurpa.

EOD ;-)

Fibonacci & Elliott --- Vetenskap & Konst

0
Ogilla!
16
Gilla!
2005-04-23 17:49:40

Behövs inte, du har så många andra inlägg jag kan ta istället.

 

 

 

ouch... ;-)

 

Mojas, du får ju bara inte lägga upp dom så. Hur kan du begära att man skall låta bli en smashboll som bara hänger där, och väntar på en. Så sorry, jag kunde bara inte låta bli. Det var för frestande ;-)

Och du vet att jag inte tycker så, och nu vet alla andra det med.

Var faktiskt inne på faktorer med, så jag har gått samma väg ;-)

0
Ogilla!
3
Gilla!
2005-04-23 18:05:51

#45 Tack aldur, men shit också, bollen kommer alltid tillbaka....;-)

Fast det finns en annan faktor att räkna med....och det är bokstäver.....tar det när det är bekräftat ;-)

btw, hur går det (med volymerna)?

mvh

Fibonacci & Elliott --- Vetenskap & Konst

0
Ogilla!
12
Gilla!
2005-04-23 18:20:46

Har tittat lite på det med varit rätt fullt upp med annat faktiskt, men det ser initialt rätt bra ut, tom bättre än chaikin/twiggs.

och förlåt än en gång, den var bara för bra att missa ;-)

0
Ogilla!
2
Gilla!
2005-04-23 18:26:16

#47 Låter spännande.....mycket spännande.

Givetvis är du förlåten.

Lärorik sträng det här......på flera sätt ;-)

mvh

Fibonacci & Elliott --- Vetenskap & Konst

0
Ogilla!
15
Gilla!
2005-04-24 12:51:07
Ladda ned

Har börjat titta en del som sagt. Kommer att ta en del tid att gå igenom allt, men för dom som är nyfikna så är här lite charts hur dom olika formlerna fungerar.

Samtliga formler är nu beräknade UTAN VOLYM. Dvs bara Net Volume Ration är beräknad baserat på hur aktien rört sig. För SPX är den bräknad på Indexet's rörelser, dvs det chartet är inte att aggregerat värde än. För samtliga beräkningar har dom olika formlerna använts, och för den vanliga beräkningen har +1 om C>pC och -1 om C<pC, eftersom det blir den kvot som multipliceras med volymen.

Andledningen till att köra kurvorna utan volym är för att se vilken följsamhet dom har och om det finns några systematiska felaktigheter. Och här kommer vi in på det mojas tagit upp oven, risken att formlerna "övervärderar" resp "undervärderar" upp/ner volymen i vissa staplar.

Det här hade ju varit OK om aktierna haft samma andel av olika staplar när dom går upp som när dom går ner, fast det har dom inte. Psykologi, underliggande penga flöden eller något annat gör att den relativa fördelningen mellan olika typer av staplar verkar vara olika under uppgång och nergång.

Om vi då övervärderar eller undervärderar upp och ner volymen i vissa staplar kan det då på lång sikt ge systematiska fel, tex en konstant stigande eller fallande kurva. (det vackra med den vanliga Net up vol definitionen är ju att den värdera alla staplar lika, dvs det här problemet tas ut av alla aktier)

Jag har kommit en liten bit på vägen. vad som kan sägas direkt är att våra nya alternativ har klart bättre följsamhet än både den normala definitionen på upp och nervolym samt chaikin-twiggs definition.

Det tyckar jag faktiskt är rätt bra. AG slår chaikin-twiggs.

Men 100% rätt är det inte. Helt klart så finns det fortfarande en över resp undervärdering av vissa staplar rörelser, och eftersom det finns klara tecken på att det finns en olika balans mellan olika staplar i upp och nergång så är det inte 100% rätt än.

Kommer att mecka med det här den närmsta veckan för att se vad som händer när jag ändrar olika delat av beräkningarna och provar en del andra förslag som #43.

Sen får vi se vad som händer när vi kopplar på volyerna också.

Men jag tycker att vi kommit en bra bit på vägen genom vårt resonemang, och det är definitivt värt att jobba vidare på.

0
Ogilla!
3
Gilla!
2005-04-24 15:08:49

#49 Nej, aldur. Jag tycker du har helt fel. Visserligen är AG bra men betr Chaikin/Twiggs är det Du som är bättre och ingen annan.

För övrigt ser det jättespännande ut.

Intressant resonemang med över resp undervärdering vid uppgång jämfört med nedgång. Kanske behövs det en liten faktor ändå enl nedan.

Tittar man enbart på sista bilden så ser det ut som en systematiskt övervärdering vid uppgång och en systematisk undervärdering vid nedgång. Kanske blir det bättre om man sätter en faktor ex.vis 0,8 (eller vad man kommer fram till är bäst) men bara på uppgångsdagarna. (Nedgångsdagarna får faktorn 1). Det ser dock ut att kunna vara olika för olika aktier, men om man lyckas hitta lämplig faktor så kanske det ändå blir följsamt totalt sett mot indexet.

Fast sen har jag en tanke som på annat sätt kanske förklarar felet i sista bilden. Tanken är dock inte färdigtänkt än. Återkommer. 

mvh

Fibonacci & Elliott --- Vetenskap & Konst

0
Ogilla!
2
Gilla!
2005-04-24 15:34:38

Nu har jag tänkt färdigt...tror jag.....

Får väl se om jag tänkt rätt. Jag tror man måste tänka på pocenten....

Vet inte om jag fattat rätt, men jag tror att du har skapat den kumulativa andelskurvan genom att helt enkelt lägga till varje dags andel till den tidigare summan.

Antag att indexet skapar 1000 st likadana uppgångsdagar på raken. Vardera med ex.vis NVR=0,7. En kumulativ summering ger en rät linje i ett lin.diagram.

Indexet däremot har gått upp med säg 0,1% per dag under 1000 dagar eller totalt 270% och ger en parabolisk kurva. (Detta är grovt vad som hände med indexet i din sista bild).

Eller uttryckt på annat sätt: NVR är konstant varje dag, men (H-L) ökar lite varje dag.

Det ser ju rätt ut totalt sett eftersom kurvorna börjar i samma punkt och möts vid toppen. Om man redovisar indexet i logskala och andelskurvan i lin.skala så borde överensstämmelsen öka. Alltså inget fel på formeln, bara presentationen.

Men som vanligt skriver jag: Eller?

mvh

Fibonacci & Elliott --- Vetenskap & Konst

0
Ogilla!
2
Gilla!
2005-04-24 20:40:54

Om (jag säger om) jag har tänkt rätt i #51 så borde väl formeln vara y=10^NVRcum (isf y=NVRcum) samt presenteras i log-diagram.

mvh 

Fibonacci & Elliott --- Vetenskap & Konst

0
Ogilla!
15
Gilla!
2005-04-25 08:34:01
Ladda ned

Om det är det (eller bara det som är anledningen) till "felet" skulle det gå. 

Den närmsta veckan får tas till att försöka räkna ut vad det beror på. Vad jag redan noterat är att "släpp" eller "rallydagar" har mindre impact än betydligt fler dagar med liten förändring. I det fallet "undervärderas" "big range dagar". Intressant nog verkar det (skall räkna mer på detta) vara en högre andelar "bigrange" dagar under nedgång än uppgång. 

Förändingen i volla mellan vissa vågor påverkar helt klart (och därmed  vilken typ av våg det är).

0
Ogilla!
5
Gilla!
2005-04-25 09:14:32

#53 Kanske är vi lite ologiska nu. Vi var ju överens om att ev faktor inte spelar nån roll rent principiellt. Ändå är faktorn maxbegränsad, vilket undervärderar Big-Range-dagarna. Om man släpper NVR fri så tror jag big-Range-dagarna fångas upp (och formeln blir enklare).

Detta medför att NVR ibland blir större än 1. Om man ändå tycker detta är ologiskt så kan man ju alltid lägga en godtycklig generell faktor, ex.vis 0,00001 på alltihop så att NVR i praktiken aldrig kan bli större än 1.

Ovanstående kan också kombineras med idén i #50 (olika faktorer för upp resp neddagar).

EDIT: Menar släppdagarna (inte big-rangedagarna)

mvh  

Fibonacci & Elliott --- Vetenskap & Konst

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
17
Gilla!
2005-04-25 10:14:24
Ladda ned

#54 Vilken faktor som man har tar ju ut varandra, såvida man inte gör som i #50, och i princip har jag inga problem med värden över eller under 1.

Bästa vore om man kan justera över/undervärderingen av vissa dagar genom formeldefinitionen istället för genom att ge vissa dagar en faktor. man bygger ju in en systematisk påverkan om man ger olika värden för upp och nerdager, och då gäller ju att detta är rätt i alla situationer. men som sagt, det blir mycket rotande och testande av olika justeringar av formeln den här veckan så får vi se.

En annan "detalj". Allt det här startade ju med att NDX uppvisade en otroligt bearish chaikin-twiggs kurva i inlägg #0. Det var ju den som gav oro och tveksamhet i definitionen.

Kör man dom underliggande aktierna med dom nya definitionerna så ger dom en annan bild av NDX. (bara ett av dom nya alt i chartet, men dom är väldigt lika). Så även om vi inte är färdiga (eller nöjda) med definitionen än, så får man säga att orsaken till att ADD för NDX rasade så i #0, ser ut att vara beroende på ett "systematiskt" fel i chainkin-twiggs definitionen.

Och det var ju bra för den hade ruskigt bearish implikationer.

0
Ogilla!
2
Gilla!
2005-04-25 11:14:49

#55 Intressant.

Och så fick jag en vild idé. Om du har lust att zooma in NDX så att den börjar i dec 2004 så ser jag bättre om den kan tänkas fungera. Behövs endast grön och blå.

mvh

Fibonacci & Elliott --- Vetenskap & Konst

0
Ogilla!
12
Gilla!
2005-04-26 12:54:30

mojas, missade den här. Har ändrat scripten och testat massa annat, så fort jag återskapat den lägger jag upp en.

 

 

0
Ogilla!
17
Gilla!
2005-04-26 13:15:18
Ladda ned

Har kört en vansinnigt massa varianter och ändringar för att se vad som kan rätta till att kurvan lånsiktigt stiger "för mycket" på lång sikt.

Och ena förklaringen är att NVR formeln övervärderar och undervärderar beroende på var O är i stapeln och relationen mellan O och previous Close. Men det är inte den stora anledningen. Det stora "felet" står inte formeln för utan indexen ;-)

Dom olika formlerna mäter ju relationen C-pC i förhållande till tradingrangen, om vi gör det enkelt och säger att Open =previous C, så slipper vi alla gap och liknande och kan då förenkla formeln till C-pC/H-L (i den enklaste varianten).

Och här kommer abret, den här formeln kommer ju att ge samma NVR värde oavsett hur stor stapeln är. Om C=H och pC=L så blir värdet 1 oavsett om indexet gått upp 0,5% eller 4,0%.

Problemet när man tittar på nedgången sen 2000 till botten 2002 och sen uppgången sen dess är att volatiliteten var väldigt mycket högre under nedgången, dagsstaplarna var mer än dubbelt så stora.

Så om indexet gör en rasdag och går ner 2% med O at high och C at low, och sen går upp 2 dagar med 0,8% med O at low och C at high, så ger det en total nedgång med -0,4% för indexet fast NVR ligger på plus 1 och den kurvan har då stigit.

Så felet beror på att vi under nedgången föll med stora staplar och nu går upp med små. NVR känner inte av det, och ger då en felaktig bild när man tittar på lång sikt.

Det är möjligt att man skall ta med detta på något sätt i formeln, jag får se. men nu vet vi den stora anledningen till avvikelsen på lång sikt.

Det var också roligare att vara daytrader 2000-2002, det kändes så, nu vet jag också varför ;-)

 

0
Ogilla!
2
Gilla!
2005-04-26 14:27:43

Otroligt vad du ligger i!

Tror fortfarande att #52 (och därmed delar av #51) har med saken att göra (log.beräkningen), men förstås: vollan vollan vollan (så enkelt det ser ut när man får det serverat på silverfat.)

Vollan var det ja. Kommer har med en liten spontan idé......en liten faktor ;-)

Grundformeln är ju NVR=(C-pC)/(H-L)

Jag inför V=glidande medelvärde för vollan:

NVR=Vx(C-pC)/(H-L) 

där V=1/d x SUMMA(Hn-Ln) för n=0 till n=d   (d=antal dagar bakåt i tiden)

Stor volla ger stort NVR och tvärtom.

Antal dagar d kan väljas fritt. Kanske i förhållande till den totala tidsperiod man vill titta på. Tänker mig spontant d=10-20 eller nåt sånt (RSI=14 är ju vanligt).

Och så mitt vanliga: Eller?

mvh

EDIT: hoppas ingen hann upptäcka min matematiska vurpa, men är tillrättat nu ;-)

Fibonacci & Elliott --- Vetenskap & Konst

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
4
Gilla!
2005-04-26 14:58:21

#58, #59

mojas. Om jag hade sett den så hade jag inte sett den, om du förstår...;-)

Följer detta, förstår inte men följer.

mvh /doc 

Life is good, but not for me-Al Bundy

0
Ogilla!
2
Gilla!
2005-04-26 15:33:04

#60 Så bra då ;-)

Hoppas nu bara att inte aldur har sett den, för i så fall skulle han tappa allt ev förtroende för mig ;-) 

Kom på en matematik-logisk invändning mot #59. NVR var tidigare en ren faktor, dvs dimensionlös (eftersom den var NIVÅ/NIVÅ). Med min vollafaktor V införd så har den fått dimensionen NIVÅ/TID. Kanske har det ingen betydelse i just detta fall. Dock får CumNetVol-kurvan istället dimensionen VOLYMxNIVÅ/TID istället för bara VOLYM. Måste fundera vidare......jag kan ha gjort en logisk kullerbytta i #59. 

mvh

Fibonacci & Elliott --- Vetenskap & Konst

0
Ogilla!
5
Gilla!
2005-04-26 16:52:35

Dimensionsanalys lärde jag mig för länge sedan. Mycket effektivt för att upptäcka logiska fel. Nedan reultatet. Fast det kan förstås vara galet det också....

grundformeln NVR=(C-O)/(H-L) talar om hur stort nettot blev inom dagens rörelse.

För att klara gap och sånt ersattes O med Cp och man fick NVR=(C-Cp)/(H-L)

För att dessutom klara av vollan under olika tidsperioder tror jag man kan sätta

NVR=(H-L)/SUMMA(Hn-Ln) där n är alla dagar under hela den studerade tidsperioden. Detta jämför en viss dags rörelse (volla) med totala rörelsen (vollan).

Slår man ihop det hela så blir det så här eftersom (H-L) förkortas bort.

NVR=(C-Cp)/SUMMA(Hn-Ln)

Detta är en dimensionlös faktor precis som den bör vara. Fast jag tror man måste räkna logaritmiskt för att det ska bli korrekt, åtminstone för större rörelser.

Får väl se vad aldur säger.......

mvh

Fibonacci & Elliott --- Vetenskap & Konst

0
Ogilla!
5
Gilla!
2005-04-26 20:05:35

Du tänker ju så snabbt att jag inte hinner svara ;-) men jag uppskattar det.

Som du säger tidsaspekten löser och ställer till med en del problem. Inte minst som tiden måste vara lika med analysperioden. Ie utgämningen måste gälla dom vågor du tittar på. Ska du titta på net över flera år fär du ju ta hänsyn till vollan över den perioden. Går du ner och tittar på dom senaste veckorna så tappar den vollan relevans.

Då blir det en formel som du säger, dvs en tidsbaserad formel. Inte riktigt koll på vilka effekter det får.

Den andra lösningen är ju att du tar in en pris eller punkt faktor, men då tycker jag vi börjar lämna volymanalyser och börjar ta oss in i varianter av "köpkrafts modeller".

Jag meckar vidare, det här får tas i små steg ;-)

0
Ogilla!
3
Gilla!
2005-04-26 21:56:43

Tack aldur. Ursäkta om jag är lite ettrig, men jag börjar få upp ångan nu ;-)

Egentligen är det bara #62 som är nåt att ha. I #59 och #61 pratade jag bara lite medan jag tänkte ;-)

Ett litet förtydligande till in formel:

NVR=(C-Cp)/(H-L) x (H-L)/SUMMA(Hn-Ln) men eftersom (H-L) förekommer i både täljare och nämnare så förkortas den bort varför resultatet blir enligt #62.

Detta bör innebära att ex.vis en serie lågvolladagar inte medför att NVRcum sticker iväg "okontrollerat" även om O=L och C=H.

Jag anser inte att min formel är tidsbaserad utan ett alternativ som tar hänsyn till dagens volla och till genomsnittlig volla.

mvh

Fibonacci & Elliott --- Vetenskap & Konst

0
Ogilla!
2
Gilla!
2005-04-27 08:35:32

#64 Vi ligger rätt parallellt i tankegångarna ser jag ;-)

Men du måste ju definiera tisperioden som du kör summa(Hn-Ln). och det är där jag inte är säker på konsekvenserna om du tittar på långa resp korta perioder och hur n skall definieras. Om jag är intresserad av divergenser mellan nervågen från 2000- och uppvågen från 2002- så kan ju n antingen definieras som previous n, dvs i princip samma som ett medelvärde, eller ett framåttittande n, dvs alla staplar under perioden.

Gör du det senare blir dock sum(Hn-Ln) en konstant inom analysintervallet. Och då är det en faktor, och dom spelar ingen roll i en cum formel, och då har du kommit till (C-pC) dvs formeln blir (C-pC)*V.

Med andra ord en prisförändring*Volym formel. 

Detta är ingen ointressant lösning alls. Men frågan är om det är en Net Volume formel. Vi är ju då inne på teorierna hur man mäter effekten av förändingar i efterfrågan. ie Pris*Volym, eftersom vi gör det inom en definierat tidsintervall (1 dag), så har du ju faktiskt kommit fram till en av definitionerna på efterfrågansförändringar; prisförändring/tid * Volym. Dvs du har tagit första steget in i Köpkrafts definitionerna.

Jag kör lite analyser på olika varianter så får vi se effekterna av det.

0
Ogilla!
2
Gilla!
2005-04-27 09:15:18

#65 Hehe, tro det eller ej, men efter att ha skrivit #64 kom jag fram till exakt samma sak som du beskriver i #65 fram t.o.m. "Men frågan är om det är en Net Volume formel".

Att jag gjorde en köpkraftsdefinition på vägen hade jag ingen aning om.....

Blir mer och mer spännande det här. I en intervju fick Prechter frågan "Vad är viktigast att titta på näst efter själv vågmönstret?" Han svarar tveklöst VOLYM.

Tror att vi båda två till stor del instämmer i detta. Det märkliga är att EWI endast till mindre del använder sig av detta i analyserna. (Eller också beror det på att dom har bundit sig så hårt vid sitt björnscenario.) 

Själv tycker jag detta är oerhört intressant men är total nybörjare. Du har händelsevis inte nån liten länk där man kan lära sig lite om teorier/formler bakom volymer och köpkraftsdefinitioner och sånt? 

En sak håller jag dock ännu fast vid och det är mitt resonemang i #51 och #52 ang logskala och sånt. Ursäkta tjatet, ska sluta när foknölarna är sågade  ;-)

mvh

Fibonacci & Elliott --- Vetenskap & Konst

0
Ogilla!
3
Gilla!
2005-04-27 09:41:34

Ja, du börjar närma dig dom teorierna i alla fall.

Några länkar har jag inte sparade, när jag rotade i det här var det på en gammal dator och länkarna fick jag inte med till den nya. (ren klantighet ;-) 

Men basen är ju ekonomisk demand and supply teori, finns teoretiska modeller hur man försöker beräkna den framtida priseffekten av en förändring i efterfrågan baserat på tidigare förändringar. Sök på amerikanska universitet, så hittar du en massa mestadels totalt oförstålig teori om detta. Den framåtriktade delen kan man ju inte använda, men den bakåtriktade är ju basen för köpkraftsteorier.

Och nä, jag har inte glömt log biten. tar och undersöker den med.

0
Ogilla!
6
Gilla!
2005-04-27 13:17:28
Ladda ned

stöööön.

Den som nämner ordet "volymberäkningar" under den närmsta veckan kommer jag personligen söka upp och tortera......... 

(Ska bara söka upp NDX indexet först, har en del otalt med den nu....)

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
4
Gilla!
2005-04-27 13:45:42

#68 :-)

Lovar på heder och samvete att absolut inte nämna ordet "volymberäkningar" ;-) 

Kanske en dum liten viskning, men har du kört NDX i log?

Och så över till min vilda idé:

Antag att man har två närliggande metoder som är hyggligt bra. Dessa visar för det mesta rätt, men ibland skiljer dom sig åt.

Kanske kan man göra en NVRcum=NVRcum1-NVRcum2. Denna borde bli en horisontell linje så länge metoderna säger samma sak men kan tänkas göra dippar och spikar ="köp" och "sälj". Alltså en metod-divergens-linje. Tycker mig har sett sådana tendenser i dina bilder.

Tack för ditt imponerande arbete. Ska studera dina bilder närmare och under tiden vara tyst som musen ;-)

mvh 

Fibonacci & Elliott --- Vetenskap & Konst

0
Ogilla!
11
Gilla!
2005-05-05 11:59:52

Det kommer att "avslut" på den här tråden om vad som funkar när det gäller olika beräkningar.

Fast först har jag kommit på att :

A. Jag är en idiot ;-)

B. Glöm NDX indexet (för alla längre analyser)

Jag har ju en databas där jag uppdaterar indexen med nya och borttagna aktier med jämna mellanrum, sen scannar jag var eller varannan dag får fram alla grunddata och sparar dom. Advance data och Up vol data för en viss dag 2003 är då för dom aktier som ingick i indexet den dan.

Det gör att mina värden är riktiga tillbaks till den dag då jag hade en uppdaterad tickerlista. För dom flesta index är det från botten 2002, för Dow har jag ändrat tickerlistan och scannat så värdena är riktiga tom 1999, och för NYSE är den OK tom 2000.

När jag gör nya scanningar med nya formler som jag gjort här kan jag ju inte göra det på tex dom tickers som ingick 2001 eftersom dom är ändrade för indexet. Så jag får scanna på dom aktier som ingår i indexet just nu. Dvs jag scannar den nuvarande sp 500 listan för alla historiska quotes.

För att kolla att detta inte ger felaktiga data, och för att kolla hur långt bak historiskt jag kan lita på mina värden, så har jag scannat NYSE och SP 500 för tex Up vol historiskt baserat på dagens tickerlista och jämfört kurvorna mot dom "riktiga" som jag accumulerat över tid med daglig scanning av den riktiga tickerlistan.

Vad jag upptäcker då är att avvikelsen är rätt liten, och att det inte ger några annorlunda slutsatser eller divergenser. Dels beror detta på att det inte byts ut så hemskt många aktier, SP 500 har bytt ut 14% sen 2000 och tex OEX bara 10%, och att dom aktier som fallit ifrån listan upptäder rätt lika med dom som fortfarande ingår i listan. För Nyse är ju säkerheten ännu högre för där gäller det bara att behålla alla aktier som funnits på Nyse i sin tickerlista, så får man rätt värden.

Det är ju det här faktumet, att värdena från dagens tickerlista inte avviker mycket från värdena från dom aktier som verkligen ingick som gör att jag kan göra nya scanningar och titta historiskt på dom. (Att i AB'n skapa någon form av dynamisk tickerlista som ändras pga datum går tyvärr inte). 

Sen kommer vi till NDX som har varit den stora huvudvärken i scanningarna i den här tråden, och där kurvorna betett sig väldigt konstigt. NDX har jag haft rätt tickerlistor från slutet 2002 och där avviker inte värdena heller nämnvärt om jag gämför med en scanning för nuvarande tickerlista.

Men det är här jag har varit en idiot. Om jag går in och tittar på hur många tickers som bytts ut för NDX och när dom byts ut visar det sig att 59 av dom 100 aktierna bytts ut efter 2000, och hela 76 sen toppen 2000 och här är den en minoritet som bytts efter 2002.

Det finns 2 huvudanledningat till att man åker ut från NDX, dels att man inte tillhör dom 100 största aktierna längre (eller rättare sagt man byts inte ut förrän man trillat under 125'e plats) dels att man bytt från Nasdaq till Nyse för sin listning.

Det faktum att man åker ut när man fallit under 125'e plats (vid ett årsslut) gör att man är många aktier skall rasa väldigt mycket mer än börssnittet för att falla bort. Dom ersätts sen med aktier som redan gått mycket bättre än börssnittet för att ta sig in på listan. Vädigt få,  6 aktier, har också tagit sig tillbaks på listan efter att ha blivit bortplockade en gång efter 2000 toppen.

NDX indexet är därför helt värdelöst att göra långa historiska analyser på eftersom det har en veritabel svängdörr med ticker byten, och dagens NDX lista har bara 26 aktier som var med vid toppen 2000 och som har varit med hela tiden. Resten är nya aktier.

Det gör också att mina nya scanningar på dagens tickerlista är helt värdelösa eftersom jag "missar" alla dom aktier som rasat under 2000, och 2001 och uteslutits av den anledningen. Och istället har med dom aktier det "gått bra" för så dom lyckats ta sig in på NDX.

Så för mig kan jag bra glömma alla nya scanningar för NDX (som tittar före 2002), och det här förklarar ju varför jag får så "bra" kurvor för NDX. Jag saknar alla NDX aktier som rasat i min tickerlista.

Så här finns en markant skillnad mellan SPX, OEX och NDX. SPX och OEX är så pass stabila att man kan göra historiska scanningar på dagens tickerlista och få riktiga kurvor ( i alla fall bak till 2000 toppen), medan NDX har bytt ut så många tickers så den ger helt felaktiga kurvor. 

Generellt kan man ochså fråga sig om NDX är "kanon eller kalkon" när det gäller långre tidsanalyser med bara 26 av dom aktier kvar som var med vid toppen 2000. (plus 6 som varit ute något år och kommit med igen).

Man kan ju fråga sig om validiteten i indexkurvan eftersom en aktie räknas med fram tills den rasat till <125'e plats (från tex 50'e), och för att komma med måste du redan ha stigit kraftigt. Ger ju väldigt lustiga effekter. 

 

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
2
Gilla!
2005-05-05 12:37:03

#70 På A svarar vi NEJ och på B svarar vi JA. 

Så då ser väl allt bra ut? Ser fram emot fortsättningen. 

mvh

PS: Fibonacci & Elliott hälsar att OMX och RTST blir fyrsiffrigt år 2005

0
Ogilla!
2
Gilla!
2005-05-05 14:12:47

mojas, om du anar hur mycket jag tittat på NDX dess volymberäkningar och försökt fatta varför det blir fel, och så är allt ett grundläggande tankefel i analysen.

Jag kände mig i alla fall som en idiot ;-)

Fortsättning kommer nu när NDX problemet är borta. 

0
Ogilla!
5
Gilla!
2005-05-05 18:06:45

Det här började jag tänka på för ett tag sedan, dock i ett helt annat sammanhang.

Fondförvaltarna visar stolt upp hur mycket bättre det är med aktier än med sparande i bank till exempel. Hur mycket bättre är det då?

De har ju bytt ut alla dåliga aktier i diverse index mot nya och bättre. 

Jag jämför numera detta med att spela VM med till exempel 1959 års uppställning. Det värsta är ju att många aktiesparare tror att de kan slå index med hästlängder, eftersom de tror att index har sett likadant ut alltid.

Mvh TWA.


0
Ogilla!
7
Gilla!
2005-05-06 13:59:57
Ladda ned

twa, din tanke är rätt, konsekvenserna är tom en dignitet större.

Måste säga att det var länge sen jag garvade så mycket som när jag såg bifogat chart.

En del säger ju att vi ligger i en bearmarket, och skall gå ner under tidigare bottnar beroende på vad indexen och EWT'n säger.

Ta en rejäl titt på bifogat chart och koppla på dom små grå cellerna ordentligt.

Hur kan något gå ner som inte finns längre ?? 

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
0
Gilla!
2005-05-06 15:04:44

#74

lysande men iofs flera av de NDX aktierna som ingår idag existerade ju knappt under 90 talet, typ ebay som väger riktigt tungt idag, är den datan bak tills en sån aktie infördes på börsen då?

 

0
Ogilla!
6
Gilla!
2005-05-06 17:33:00

Det är dom, dom räknas från den dag dom kom med, och det är ett par stycken. Men syftet är ju ingen exact indexkurva utan bara att belysa att dom aktier som finns nu har ett helt annat beteende än dom som var med (och orsakade) raset 2000.

Och det finns ju inget som säger att  den och andra NDX aktier inte kan gå ner. Vad man kan säga är att dom aktier som orsakade raset 2000 dom finns inte kvar (rätt många som faktiskt inte finns på börsen ens) och att då säga att vi ligger i en bearmarket beroende på hur dom betedde sig efter 2000 faller.

Det är precis som twa säger ett helt nytt landslag, och att då basera slutsatser på hur 1959 års landslag spelade går ju inte.

Så att peka på NDX och OEX och säga att vi ligger i en bearmarket faller då enligt mig.

Sen säger ju inte det ett jota om hur dom här aktierna kommer att utvecklas, det är en annan fråga. Nytt ATH har dom ju satt och det är ju positivt i sig.

0
Ogilla!
0
Gilla!
2005-05-06 18:31:20

Lysande arbete aldur ! Tack och bock !

0
Ogilla!
4
Gilla!
2020-06-24 16:40:49

Tänkte börja lyfta upp lite gamla härliga bokmärken jag har sparat. Här finns så mycket underbart information på detta forum!

Upp till toppen
Kommentera

 

Tjäna mer pengar på dina aktieaffärer

Bli medlem på Aktieguiden gratis på 30 sekunder.

Som medlem på Aktieguiden kan du:

  • Läsa träffsäkra tips och analyser från duktiga traders
  • Ställa frågor till och chatta med aktieproffs
  • Få gratis tillgång till en över miljon inlägg aktiehandel
  • Skapa egna privata forumgrupper

För att få delta i diskussionerna på Aktieguiden krävs att du verifierar ditt mobilnummer. Läs gärna mer om varför verifiering behövs.

 

Redan medlem? Klicka här för att logga in.