Grupp: Huvudforum

Bringwell - Cuur - analys

0
Ogilla!
13
Gilla!
2004-10-25 09:11:28

Bringwell-analys

Cuur kan vara helt verkningslöst som bantningspreparat :


Angående Bringwells bantningspreparat Cuur som av VD spås sälja mellan 1 miljon och 3 miljoner förpackningar årligen i USA :

Forskningsdokumentation kring Cuur presenteras på

http://www.cuur.com/sendFile.asp?FileID={AFC6759D-8BD5-4F58-850C-14DEA158C476}&Extension=pdf

Presentationen av data som ska styrka en eventuell viktreducerande effekt är inte seriös, enligt en forskare jag kontaktat. Några av invändningarna som jag minns och själv tolkar dem och drar slutsatser av följer nedan :

Metoderna och data måste presenteras mer detaljerat för att andra forskare ska kunna bedöma resultaten och upprepa försöken.

Försöksgruppers och kontrollgruppers sammansättning m m saknas.

Det är svårt att få en uppfattning om de måttliga skillnaderna i försöksgruppens och kontrollgruppens viktreduktion beror på en naturlig variation eller om det visar en verklig effekt av Cuur.

I viktreduktionsförsöket hade försökspersonerna som intagit Cuur gått ned drygt 9 % i vikt i genomsnitt jämfört med kontrollgruppens ca 6 % på en lågkaloridiet och efter 14 veckor.

Vid viktreduktionsförsöket räknar man inte med det strängare och normalt använda standardavvikelse som ett mått på spridningen, utan med det mot avvikelser "snällare" måttet "standard error of the mean". Det ger ett till synes lägre mått på spridningen med en faktor roten ur n, där n i detta fall är antalet i försöket ingående individer i vardera försöksgruppen och kontrollgruppen. Eftersom det var 24 individer i vardera gruppen ger studiens spridningsmått ett ca 4.9 ggr mindre spridningsmått än standardavvikelse hade gett.

Med i stället standardavvikelsen inlagd i diagrammet på sid 39 i ovan nämnda pdf-fil blir alltså de horisontella staplarna nära 5 ggr högre och klart överlappande varandra m a p försökgrupp resp kontrollgrupp, mot att i nuvarande version se snyggt separerade åt :-)

Deras sätt att redovisa spridningen är att gå emot praxis i seriös vetenskaplig forskning.

(I vissa andra studier i materialet använder man däremot standardavvikelsen som ett mått på spridningen :-) )

Den statistiska signifikansen av skillnaden mellan grupperna är inte heller explicit angiven, men sannolikt mycket låg med tanke på resultatet av min lilla räkneoperation och tillämpning i diagrammet på sid 39 i pdf-filen. Mycket väl kan därför slumpen och eventuellt t ex ett mindre bra urval av kontrollgrupp och försöksgrupp förklara en stor del av den måttliga skillnaden i viktnedgång mellan grupperna.

Rådata inkl varje individs resultat behövs således för att mer noga utvärdera denna studie.
Enbart kvinnor tycks deltaga i viktreduktionsförsöket, även om det är något oklart. Varför i så fall ?

Varför har man inte undersökt Cuurs effekt vid oförändrad diet ? Om medlet hade effekt utan att man behöver ändra dieten skulle marknadspotentialen bli avsevärt större.
Kan det vara så att man gjort tester men pga av att effekten uteblev ville man inte avslöja resultatet. Det är givetvis lättare att få en variation i resultaten om båda grupperna går på lågkaloridiet så att viktminskning uppkommer - resultat som kan tolkas med mer, eller i detta fall mindre vetenskapliga metoder, t ex genom bruket av spridningsmåttet " "standard error of the mean" i stället för standardavvikelsen enligt ovan.En av de 4 komponenterna i XS lll, Betula Alba, är vätskedrivande. Dess effekt på viktnedgångens storlek är inte utredd. Hur mycket av den redovisade genomsnittliga viktförlustskillnaden mellan försöksgruppen och kontrollgruppen berodde på ökad vätskeförlust i försöksgruppen ? En vätskeförlust som beror på ett vätskedrivande preparat kommer att återställas vid upphörande av intaget med viktuppgång som följd.

Vidare använder man sig av begrepp som fas 1, 2 och 3 antagligen för att påskina att det är fråga om seriös vetenskap av den typen som bedrivs vid läkemedelsforskning. Men då krävs bl a att man visar verkningsmekanism, toxicitet och hur stor del av patienterna som svarar på behandlingen. Det sistnämnda framgår definitivt inte.


Det saknas även uppgifter om när studierna är gjorda.


En annan komponent, som märkligt nog stavas olika på sid 11 resp 17 i pdf-filen, ökade basalomsättningen signifikant, och med över 10 % i genomsnitt enligt studien. Det låter som en typ av effekt som bör kunna ge biverkningar vid höga doser om det ska kunna ha någon verkningsmekanism, och då bör det kunna vara otillåtet att marknadsföra som kosttillskott vilka räknas som livsmedel.


Det är så många frågetecken kring den presenterade materialet om Cuur att dess effekt i viktreduktionsammanhang sannolikt är ytterst ringa, om ens någon alls enligt min bedömning. I vart fall styrker inte den omnämnda pdf-filen om Cuur dess statistiskt säkerställda viktreducerade effekt.
Frågan är då vem " Professor Marcin Krotkiewski som är knuten till Sahlgrenska akademin i Göteborg" är. Han har medverkat i många - jag hittade 121 st

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=search&term=Krotkiewski+M

vetenskapliga artiklar, även av färskt datum, inkl vissa med vissa beröringspunkter till detta, t ex thyroidhormons effekt på fetma. Men jag har inte lyckats hitta någon enda där kombinationspeparatet "Cuur" eller dess aktuella substansnamn "XS III" omnämns. Varför han medverkar i sådan lågstatusverksamhet som hälsokostbranschen vilken, sannolikt med rätta, betraktas som mycket dubiös av renodlade seriösa läkemedelsforskare m fl och av Läkemedelsverket återstår att få svar på. Det finns enligt uppgift fall där påstått meriterade forskare stått bakom t ex bantningspeparat, men som själva inte kände till att användes i marknadsföringen. Så är det emellertid ej i detta fall.


På Cuur:s website står "Även om CUUR är klassificerat som kosttillskott, är CUUR dokumenterat enligt GCP (Good Clinical Practice). Detta innebär att det genomförts studier med samma metoder som när man dokumenterar läkemedel med flera faser av säkerhets- och effektstudier på människor kompletterade med toxicitetsstudier."

Det sistnämnda citatet motsägs i stor utsträckning av min analys ovan, och citatets påstående är därför sannolikt falskt eller åtminstone grovt vilseledande ! Man använder dock, kanske avsiktligt, inte begreppet "vetenskapligt" före ordet "dokumenterade".Observera att mitt engagemang i Bringwell-fallet sker utan att någonsin ägt, eller att ha för avsikt att äga, blanka Bringwell-aktier eller på annat sätt utnyttja min eventuella kurspåverkan direkt ekonomiskt. Jag skulle i stället se det som en eventuell merit för signaturen löparn att ha medverkat till att spräcka fler på aktieforum tokhaussade aktiebubblor än Cisl-kursen i vintras (ned ca 80 % som mest sedan min rätt intensiva "intervention") och Drax (ned till omkring noll) år 2000. Bringwell är dock knappast lika övervärderat som Cisl var även om det inte kan uteslutas. Jag investerar f ö aldrig i av mig upplevda inte helt seriösa företag eller "skumt högt " värderade aktier relativt bedömt rimliga förväntningar.

Bringwell-fallet var dessutom en intressant "intellektuell" utmaning :-)

MVH löparn

0
Ogilla!
3
Gilla!
2004-10-25 11:37:05

Nedan pekar på att CUUR är nästan lika effektiv som Acomplia. Lustigt bara att i testen hos CUUR så verkar deras sockerpiller MYCKET mer effektiva än motsvarande hos Acomplia. Bringwells sockerpiller är 52 % mer effektiva mot fetma än vad Acomplias är!! Vi har en ny succeprodukt som dessutom är mycket billig att tillverka;-)

In reseach to date, a group of moderately overweight groups on a diet for three months, lost as much as 8.51 kilos when simultaneously taking CUUR while a placebo group following only a diet lost 5.47 kilos.

Försökspersoner som fick 20 milligram Acomplia per dag under ett år gick ner 8,6 kilo i genomsnitt. För de som som fick 5 milligram var viktminskningen 4,8 kilo. De som fick verkningslösa sockerpiller i stället minskade i genomsnitt 3,6 kilo.

 

Dessutom glömde jag tillägga så var viktminskningen för CUUR 8,51 kg under TRE månader. För Acomplia tog det TOLV månader att gå ner 8,6 kg.

Viktminskning med CUUR 8,51 kg på 3 månader.

Viktminskning med Acomplia 8,6 kg på 12 månader.

CUUR finns att köpa idag.

Acomplia ev om några år.  

Mvh bebb

0
Ogilla!
0
Gilla!
2004-10-25 11:39:37

Drugs to treat obesity can be divided into three groups: those which reduce food intake, those which alter metabolism and those which increase thermogenesis. Monoamines acting on noradrenergic receptors, serotonin receptors, dopamine receptors and histamine receptors can reduce food intake. A number of peptides also affect food intake. The noradrenergic drugs phentermine, diethylpropion, mazindol benzphetamine and phendimetrazine are approved only for short-term use. Sibutramine, a norepinephrine-serotonin re-uptake inhibitor, is approved for long-term use. Orlistat inhibits pancreatic lipase and can block 30% of triglyceride hydrolysis in subjects eating a 30% fat diet. The only thermogenic drug combination that has been tested is ephedrine and caffeine, but this treatment has not been approved by regulating agencies. Leptin is currently in clinical trials and other drugs that may modulate peptide-feeding systems are being developed.
länk 

 

Mvh bebb

0
Ogilla!
1
Gilla!
2004-10-25 11:48:36

#0 "Varför har man inte undersökt Cuurs effekt vid oförändrad diet ? Om medlet hade effekt utan att man behöver ändra dieten skulle marknadspotentialen bli avsevärt större. 

För att göra en vetenskaplig undersökning är det att rekomendera en förutbestämd diet. Om alla får äta hur dom vill är det svårt att dra några slutsatser. Även Acomplias tester har utförts med en diet hävdar jag som är bestämd från början.

Mvh bebb

0
Ogilla!
4
Gilla!
2004-10-25 11:55:51

det verkar som att det är mer effektivt att löpa istället 

0
Ogilla!
1
Gilla!
2004-10-25 12:00:16

Vidare så är ingredienserna väl beprövade och testade sen lång tid tillbaka i en mängd undersökningar. Det är kombinationen av ingredienserna som gör CUUR till vad den är ett bra alternativ till läkemedelsbolagens dyra tvivelaktiga produkter. Det är bara att läsa på om dom befintliga produkterna som Xenical och nu då kanske Acomplia och deras biverkningar m.m.

 

Skepsis mot alternativ medicin är stor och deras främsta belackare är läkemedelsbolagen av naturliga orsaker då det är svårare att ta patent på en naturlig produkt bla. Alternativ medicin är dock här för att stanna och är på starkt uppåtgående där tom läkarkåren nu börjat svänga. Produkter som kommer att bana väg för alternativ "medicin" är bla Biogaias och Probis sk healthprodukts. Andra saker som banar väg är akupunktur och annan sk österländsk "medicin". En viktig ingrediens i österländsk medicin är bla naturläkemedel som dock behöver en del utrensningar av tvivelaktiga preperat. Våran västerländska medicin har som bekant även en hel del produkter som visat sig farliga eller verkningslösa så det är nog bra att vi får en blandning av öst och väst när det gäller att hela kroppar.

Läkemedelsbolagen i väst kommer dock att benhårt motarbeta alla produkter dom kan som kommer från det alternativa hållet.

Mvh bebb

0
Ogilla!
2
Gilla!
2004-10-26 12:05:38

"För att göra en vetenskaplig undersökning är det att rekomendera en förutbestämd diet. Om alla får äta hur dom vill är det svårt att dra några slutsatser"

 

Jag formulerade mig slarvigt.

Det skulle vara en diet som INTE är "low calori" utan sådan att den ger ett energiintag som gör att de ligger på någorlunda oförändrad vikt (utan Cuur) och jämföra fortsatt den dieten med o utan Cuur. Dvs de två försöksgrupperna får först ett tag inget tillskott, medan senare den ena får Cuur o den andra placebo.

Då får man en betydligt sannare bild av Cuurs verkan, eller mer sannolikt högst måttliga sådan :-)

I det fallet att man ger alla samma low calori diet blir det ändå problem eftersom individerna förbrukar energi så olika. Då krävs ytterst likartade kontrollgrupper och försöksgrupper.

 

Cuur-studien är i vart fall kass och kan inte tolkas utan rådata, metodbeskrivning et etc.

 

MVH löparn

0
Ogilla!
0
Gilla!
2004-10-26 21:34:02
Ladda ned

#0

Har du någon lika bra kemisk- och fysiologisk analys om CocaCola Light

Signaturens graf kan innehålla "minor"

Mvh phon

0
Ogilla!
1
Gilla!
2004-10-27 12:08:10

Nej Bringwell har inte hunnit erövra rättigheterna till de produkterna, men efter ett korståg i USA för at CUURera det feta folket kanske de har råd att köpa dem ?

 

MVH löparn

Upp till toppen
Kommentera

 

Tjäna mer pengar på dina aktieaffärer

Bli medlem på Aktieguiden gratis på 30 sekunder.

Som medlem på Aktieguiden kan du:

  • Läsa träffsäkra tips och analyser från duktiga traders
  • Ställa frågor till och chatta med aktieproffs
  • Få gratis tillgång till en över miljon inlägg aktiehandel
  • Skapa egna privata forumgrupper

För att få delta i diskussionerna på Aktieguiden krävs att du verifierar ditt mobilnummer. Läs gärna mer om varför verifiering behövs.

 

Redan medlem? Klicka här för att logga in.