Grupp: Huvudforum

Serstech AB, 2021

0
Ogilla!
14
Gilla!
2021-03-05 14:31:07

https://youtu.be/Lq8FfLa2VvU

Johan Raneke, CSO ger en kort presentation

Jag valde att starta en ny tråd nu för att under året följa bolaget. Och då handlar det ju ej bara om en order. Detta filmklipp lades upp idag Totalt har de nu lagt ut 11 klipp.

0
Ogilla!
17
Gilla!
2021-03-08 09:38:17

. Johan Raneke, Chief Sales Officer, will share his experience on entering the U.S market and the lesson learned from the journey.

Det här från ett event som vänder sig till Svenska företag som planerar för "Going Global där Serstech är medverkande med att bidra med sina lärdomar om "Going Global.

Johan Raneke's bidrag hör ni 30.00 minuter in i clipet och varar 15 minuter

https://youtu.be/vhSi3Vxandk

0
Ogilla!
13
Gilla!
2021-03-12 11:20:09
Ladda ned

Jag har aldrig avsett att mina trådar om sert skall utgöra något stöd för daytrading i Sert, detta för att omsättningen på dagsbasis (likviditeten) kan vara alltför låg.

Mitt intresse för Serstech har sedan mitt första inlägg i första tråden bara ökat allt eftersom jag läst på mer och mer, samt även kollat upp tillgänglig information kring deras tillverkare Optronic som de har ett sedan flera år bra samarbete med.

Det är dock intressant att se tekniska signaler i det längre perspektivet, och programvaran gav den starkaste köpsignalen i Januari i månadsupplösning, se bifogad bild alla tre P är bull den längst till höger den starkaste kom då i Januari. (obs valde linje istället för candles för egna tankar, då linjen filtrerar bort en del).

Detta har varit mitt starkaste stöd för att hela tiden successivt öka mitt innehav, är fullinvesterad i Sert med hänsyn tagen till sedvanlig riskspridning, så för min del finns ej behov för att öka ytterligare.

Bruset i daily har jag ej brytt mig om.

MVH plytech

0
Ogilla!
11
Gilla!
2021-03-26 13:57:27
0
Ogilla!
10
Gilla!
2021-03-26 17:50:38

Stängde upp med 5,49% idag, och stängningskursen blev 2,50 vilket känns som ett bra avslut på veckan.

Jag har endast läst pressrelisen då jag har tradat i Olja och DAX, där oljan gav ett gott utbyte idag där blev det 3 vändor, och alla dessa intraday positioner är nu stängda.

0
Ogilla!
10
Gilla!
2021-03-28 21:36:21

Jag har tagit fasta på slutorden av Stefan Sandor VD

2021 och därefter.

Summan av alla kända kommande affärsmöjligheter där vi kommer att delta är idag större än den var före pandemin i början av 2020. Vi förblir övertygade om att vi kommer att fortsätta att ta marknadsandelar och leverera resultat som överstiger våra mål.

Det tycker jag låter väldigt bra och jag känner mig lugn i förvissningen om att jag gjort rätt som gått in tungt i bolaget som en långsiktig placering.// plytech

Årsredovisning räkenskapsåret 2020

https://serstech.com/wp-content/uploads/2021/03/Serstech_AB_AR_2020.pdf

0
Ogilla!
8
Gilla!
2021-03-30 10:47:58

Ja nog är det turbulent alltid, med ett forskningsbolag tillika med färdigt globalt distributionsnätverk, med snabb utvecklingstakt och höga, men inte orealistiska ambitioner, som dessutom redan är ledande inom handhållna ramanspectrometrar med nyligen patenterad lösning för autofokus som nu har lanserats och börjat säljas på marknaden.

Nu meddelar de att de har fler lösningar på gång färdig för patentansökan, samt meddelar att de skall genomföra en företrädesemission, se nedan!

I mitt tycke borde detta företag redan vara värt åtskilligt mycket mer!

SERSTECH AB: Serstech genomför en företrädesemission om 25MSEK

29 March, 2021/

Serstech har under de tre senaste åren byggt upp och förfinat en välfungerande intern organisation och ett globalt distributionsnätverk, som idag består av 90 partners. Den kommersiella grunden lades under 2018 och 2019 och i början av 2021 påbörjas leveranserna av två nya instrument och en helt ny mjukvara. De nya produkterna innebär dels att Serstech har en modernare produktportfölj och att bolaget för första gången har unika och patenterade fördelar i sitt produkterbjudande. På en marknad som helt styrs av offentliga upphandlingar är unika funktioner avgörande viktigt, eftersom de kan blockera konkurrenter från att uppfylla kraven i en upphandling.

De senaste rapporterade kvartalen har visat på både lönsamhet och positivt kassaflöde och hittills har beställningar på över 8 MSEK kommunicerats för första kvartalet 2021. Styrelsens tidigare bedömning att bolaget ska uppnå en tillväxt på minst 50% om året i genomsnitt över en femårsperiod kvarstår. Styrelsen bedömer vidare att bolaget inte kommer att behöva ta in mer pengar för att finansiera den löpande verksamheten, förutsatt att Corona-pandemins effekter avtar under sommaren 2021.

Serstech har en kompetent och kostnadseffektiv utvecklingsorganisation med en hög innovationsgrad. Samtidigt kan vi se att företagets huvudsakliga sju konkurrenter idag har relativt likvärdiga produkter med liknande funktionell konstruktion. Under 2020 har företagets satsning på forskning mynnat ut i produktidéer som har potentialen att utmana konkurrenterna med något som avviker radikalt från de etablerade lösningar som funnits på marknaden i relativt oförändrad form i ungefär 15 år. De nya produktkoncepten bedöms vara patenterbara och den första patentansökan är redo att lämnas in.

Företagets huvudsakliga försäljning sker idag till säkerhetskunder, som generellt är konservativa och relativ trögrörliga. Kundernas beteende har tillåtit att de stora spelarna på Ramanmarknaden inte behövt innovera eller förändra sig i någon större utsträckning. Serstech har identifierat uppenbara behov som inte idag kan tillfredsställas av lösningarna som erbjuds och väljer därför att offensivt satsa på en ny generation lösningar som har potentialen att förändra marknaden i grunden. För att säkerställa att Serstechs nya lösningar är först på marknaden har styrelsen beslutat att föreslå bolagsstämman att genomföra en nyemission om 25 miljoner kronor för att möjliggöra en snabb utvecklingstakt av den nya generationens produkter.

Emissionen är garanterad till 100%. Garanterna består i huvudsak av styrelsen, ledning och personal.

Upp till toppen
Kommentera

 

Tjäna mer pengar på dina aktieaffärer

Bli medlem på Aktieguiden gratis på 30 sekunder.

Som medlem på Aktieguiden kan du:

  • Läsa träffsäkra tips och analyser från duktiga traders
  • Ställa frågor till och chatta med aktieproffs
  • Få gratis tillgång till en över miljon inlägg aktiehandel
  • Skapa egna privata forumgrupper

För att få delta i diskussionerna på Aktieguiden krävs att du verifierar ditt mobilnummer. Läs gärna mer om varför verifiering behövs.

 

Redan medlem? Klicka här för att logga in.