Grupp: Huvudforum

SBB

0
Ogilla!
339
Gilla!
2022-06-17 10:49:04

Trading Direkt 2022-06-14 | "Inte på kartan att SBB skulle fallera betalningsmässigt" - analytiker

https://youtu.be/mXL5ZV5tdco

Intressant att lyssna på om SBB från början av programmet

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
313
Gilla!
2022-06-17 11:52:59

Och här kommer dagens trading Direkt 2022-06-17 | Börsnyheter, teknisk analys & centralbankskaoset med makrochef Sandbladh

https://youtu.be/zp_URcLIByc

0
Ogilla!
333
Gilla!
2022-06-18 10:11:47

SBB i Norden på Carlsquare investerardag juni 2022

https://youtu.be/nwyI4g-mZvI

0
Ogilla!
307
Gilla!
2022-06-18 11:22:48

SBB - Intervju Erik Penser Bank - 19 maj 2022

https://youtu.be/l6iuleulIUY

Själv har jag under en följd av år haft innehav i SBB, jag trodde på dem redan när det blåste hårt tidigare kring Ilija Batljan för flera år sedan, då ökade jag starkt i innehaven och det var lönande.

Har även tidigare ibland växlat fördelningen mellan den något högre utdelande D aktien, men den fungerar mer som en obligation och där kan man inte inhämta samma värdeökning i aktien vid börsuppgång som i B aktien, så då avvecklade jag hela mitt innehav i SBB någon gång ifjol vill jag minnas, tyckte då att B aktien var för dyr och D aktien inte lika attraktiv längre.

Nu har jag de två senaste dagarna har åter köpt in mig i B aktien efter en större nedgång i år, detta efter att för ett par veckor sedan minskat kraftigt i min fondportfölj.

Aktiestocken är ju till ca 13 % blankad av ett amerikanskt konsortium bestående av 20 olika finansiärer, Jag vill minnas att Black Rock är med där.

Jag tycker dock att man själv kan ranka sin egen insikt och åsikt till hur saker fungerar här i Norden som en grund för sina egna beslut.

Visst kan aktien dippa ytterligare men om man har is i magen och behåller aktien då väntar en short squeeze så småningom.

Att SBB har sina fastighetslån bundna till en löptid på 3,7-3.8 års längd gör att en uppgång av räntenivån i År och nästa år knappt får någon betydelse.

Då SBB även har sina samhällsfastigheter uthyrda på väldigt långa kontrakt och dessa har klausul inskrivna om anpassning till inflationen ger en trygghet.

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
301
Gilla!
2022-06-21 11:19:49

Mrkt BUZZ SBB i Norden: Ny Euro-lånefinansiering visar på kapacitet

https://www.carlsquare.com/sv/mrkt-buzz-sbb-i-norden-ny-euro-lanefinansiering-visar-pa-kapacitet/

0
Ogilla!
279
Gilla!
2022-06-22 21:39:33

BÖRS: SBB IN I OMXS30 EFTER HALVÅRSÖVERSYN, SKANSKA UT

2022-06-22 18:07 • Nyhetsbyrån Direkt •

Kopiera länk

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Samhällsfastighetsbolaget SBB:s B-aktie läggs till i Stockholmsbörsens OMXS30-index den 1 juli. Skanskas B-aktie åker ut.

Det framgår av ett pressmeddelande med anledning av Nasdaqs Nordics översyn, som görs halvårsvis.

OMXS 30-indexet består av de mest handlade aktierna på Nasdaq Stockholm.

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion Nyhetsbyrån Direkt

Undrar om blankarna har pejl på det här, ja kanske nu, men inte väl i deras plan?

https://www.fi.se/sv/vara-register/blankningsregistret/emittent/?id=549300HX9MRFY47AH564

Man skall samtidigt komma ihåg att flera institutionella investerare kan ligga väldigt länge med korta positioner som en hedge för att kompensera risk i en position man redan har.

Black Rock tex är storleksmässigt på plats 8 av ägarna till SBB med 2,6% av ägarkapitalet och 1,2% av röstetalet verifierat enligt SBB hemsida 2022-05-31, deras blankningsposition är 0,71% datum 2022-06-20.

En hedge som kompenserar all risk i en position, om man inte räknar kostnaden för själva hedgen, kallas en perfekt hedge.

Ilija Batljan har 8,2% av kapitalet och 31,6% av rösterna, jag tror inte han har blankat, borde givit rubriker i så fall.

Inlägget är redigerat av författaren.

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
321
Gilla!
2022-06-23 17:58:53

"SBB:s vd Ilija Batljan är i grunden en god kommunikatör vilket han visade i intervjun med Di TV på torsdagsmorgonen. Tyvärr har kommunikationen varit undermålig från bolaget vilket Batljan erkände utan omsvep. Den dåliga kommunikationen var en av fem punkter som Di listade i en analys samma dag.

Publicerad: 23 juni 2022, 16:23"

https://www.di.se/analys/batljan-sa-ratt-saker-men-nu-kravs-handling/

Från Di börsmorgon nedan SBB:s Ilija Batljan bemöter kritiken och svarar på tittarnas frågor.Se hela intervjun från Börsmorgon här

https://www.di.se/analys/har-vaxt-for-snabbt-fem-steg-for-att-radda-sbb/

0
Ogilla!
282
Gilla!
2022-06-23 20:21:41

Mer än jag som får känslan av han är med på noterna att trycka ner kursen inför OMX30-införandet? Efter 1 Juli måste ju fonder etc köpa in SBB och då kommer kursen att stiga......någon med inside info kan ju lätt se hur detta kan gå till ........jag litar inte ett dugg på honom....ser honom som en ful fisk...ska man trejda SBB så ska man vara jäkligt medveten om vad man ger sig in i.......

- Korpen -

[ Amat Victoria Curam ]

0
Ogilla!
274
Gilla!
2022-06-29 17:41:01

Preview SBB i Norden: Säljer och konsoliderar för högre rating

29 jun 2022AnalysmaterialSBB i Norden

https://www.carlsquare.com/sv/preview-sbb-i-norden-saljer-och-konsoliderar-for-hogre-rating/

0
Ogilla!
252
Gilla!
2022-07-01 09:05:20

SBB: PUBLICERAR KASSAFLÖDESANALYS SOM SVAR PÅ VICEROY-KRITIK

2022-07-01 08:48 • Nyhetsbyrån Direkt •

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) SBB har, som svar på blankarfirmans kritik angående fastighetsbolagets kassaflöde, publicerat en kassaflödesanalys för 2021 på nettobasis.

"Det tidigare presentationsformatet för kassaflödesanalysen visade bruttoförändringar avseende fastigheter och skuldsättning, vilket representerade den faktiska förändringen av olika balansposter. Kompletteringen innebär förändringar av enskilda poster i kassaflödesanalysen, men de faktiska kassaflödena för varje period är givetvis oförändrade", skriver SBB i ett pressmeddelande och fortsätter:

"Oavsett vilken metod som används finns ingen påverkan på SBB:s balansräkning, nettokassaflöde eller resultaträkning."

Genom att offentliggöra kassaflödesanalysen på nettobasis är SBB:s avsikt att illustrera att det inte finns några skillnader ('unreconcilable differences') eller några orättfärdiga ökningar av värdena på förvärvade tillgångar.

SBB kommer framledes att tillhandahålla kassaflödesanalysen på nettobasis, framgår det vidare av pressmeddelandet.

Den kompletterande kassaflödesanalysen har genomgått en oberoende undersökning av PwC.

Bakgrunden är att Viceroy, den 22 juni, publicerade en analys som påstod att SBB:s kassaflöde inte överensstämmer med förändringar i balansräkningen.

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion Nyhetsbyrån Direkt

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
253
Gilla!
2022-07-05 12:29:47
0
Ogilla!
234
Gilla!
2022-07-05 13:53:39

Med en direkt avkastning på 14% (tyckte jag sonen sa) på D-aktien börjar det bli intressant.......

- Korpen -

[ Amat Victoria Curam ]

0
Ogilla!
250
Gilla!
2022-07-05 14:10:31

Nackdelen med D aktien är att dess aktieutdelning är begränsad oavsett inflationen.

"Stamaktierna av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A och B, dock högst två (2) kronor per aktie och år."

0
Ogilla!
245
Gilla!
2022-07-05 15:45:59

Den ska alltså ner till ca 14:- för D-aktien i pris för att man ska få ut de där 2:- per aktie/år ? För att alltså kunna maxa antalet aktier för 2:- utdelning? Eller är jag helt fel ute?

- Korpen -

[ Amat Victoria Curam ]

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
260
Gilla!
2022-07-05 16:18:37

Nej då D-aktien, den ger 0,5 kr 4ggr/år i utdelning oavsett kurs. Dock var det länge sedan den slog i taket för sin utdelning som är max 2 kr/år.

Med den snabba tillväxten som SBB har haft så har det synts som att det är möjligt att B aktien kommer att ge högre utdelning än så inom en ej alltför avlägsen framtid.

Men då SBB pga utvecklingen under detta år nu endast fokuserar på att höja ratingen för kreditvärdighet nu väljer konsolidering och ej tillväxt så bör man sansa sig vad gäller förväntningarna . Tillväxten på deras fastighetsinnehav har ju varit rekordartad, Men kassan är stor och blir större genom försäljningar som sker och är tänkta att ske.

B-aktien har rätt nyligen börjat med månadsutdelning 0,11kr x12 vilket jag tycker är bra, skillnaden kommer att kunna märkas om/när börsläget stabiliseras. Ett bolag som betalar ut utdelning endast 1 gång/år kan ju få en viss teknisk reaktion som varar ett tag efter utdelning.

0
Ogilla!
255
Gilla!
2022-07-09 17:40:40

Miljardären och fastighetskungen Sven-Olof Johansson tror att räntehöjningarna snart blåser över och att det då är ”dags för stimulanser igen”.

Det säger Sven-Olof Johansson till SvD, och han har fått rätt förr i sina analyser.

https://www.dagensps.se/bors-finans/borsraven-snart-dags-for-stimulanser-igen/

0
Ogilla!
232
Gilla!
2022-07-14 08:35:00
0
Ogilla!
225
Gilla!
2022-07-14 09:08:26

SBB: SNITTRÄNTA OM 1,46% SLUTET 2 KV

2022-07-14 08:39 • Nyhetsbyrån Direkt •

Kopiera länk

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) SBB hade en snittränta för de räntebärande skulderna på 1,46 procent (1,11) och en räntebindning om 3,2 år (3,6) i slutet av det andra kvartalet.

Det framgår av rapporten för det andra kvartalet.

"Det betyder att det tar SBB viss tid innan högre räntor slår igenom i SBB:s resultat och hinner därigenom kompenseras av inflationsjusterade hyresintäkter. Vi kommer härigenom att kunna fortsätta leverera en stark räntetäckningsgrad", skriver SBB.

De räntebärande skulderna uppgick vid utgången av perioden till 95.626 miljoner kronor (87.995), varav 35.766 miljoner kronor (23.732) avsåg skulder till kreditinstitut, 55.483 miljoner kronor (53.094) avsåg obligationslån och 4.377 miljoner kronor (11.169) avsåg företagscertifikat

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion Nyhetsbyrån Direkt

0
Ogilla!
307
Gilla!
2022-07-14 09:33:07

-13% just nu.....

- Korpen -

[ Amat Victoria Curam ]

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
219
Gilla!
2022-07-14 16:11:57

Och där var vi under -20%.......klart och tydligt att blankarna försöker trycka ner kursen så mycket det bara går så att alla privatsparare säljer i panik....sen går de själva in och köper på en billig kurs för att maximera vinsten...........

- Korpen -

[ Amat Victoria Curam ]

0
Ogilla!
218
Gilla!
2022-07-14 16:34:11

xxx

Inlägget är redigerat av författaren.

Inlägget är redigerat av författaren.

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
208
Gilla!
2022-08-11 17:37:50

Jag ligger nu på plus på mitt totala innehav av SBB B, D aktien har jag ej, jag hoppas på att kunna se SBB b som ett långsiktigt innehav, och då anser jag B aktien har fördel framför D.

Framtiden får utvisa

0
Ogilla!
193
Gilla!
2022-08-12 15:10:37

som jag skrev i #3 den 18/6

" Visst kan aktien dippa ytterligare men om man har is i magen och behåller aktien då väntar en short squeeze så småningom."

Så dippat har man sett och ökat under resans gång har jag gjort, och lite av en short Squeeze kanske på gång med +10,51% i skrivande stund, känns gott i alla fall

0
Ogilla!
201
Gilla!
2022-08-12 18:03:48

ANALYS Samhällsbyggnadsbolaget: Starkt driftnetto och fokus på kärnverksamheten

https://mfn.se/a/analysguiden/analys-samhallsbyggnadsbolaget-starkt-driftnetto-och-fokus-pa-karnverksamheten

0
Ogilla!
186
Gilla!
2022-12-05 10:18:03

Analysuppdatering SBB i Norden: Jätteaffär med Brookfield stärker finanserna

https://carlsquare.com/sv/analysuppdatering-sbb-i-norden-jatteaffar-med-brookfield-starker-finanserna/

"Transaktionen ger en utspädning av SBB:s intjäningsförmåga per aktie, men säkrar samtidigt koncernens finansiering för lång tid framåt. Vår riktkurs hamnar oförändrat på 29 kronor per stam-aktie i Bas-scenariot."

0
Ogilla!
182
Gilla!
2022-12-05 17:32:44

SBB stängde på dagshögsta på 21,64

med en uppgång idag på+15,72%

Omsatt (Antal)

57 966 497

Känns gott!

0
Ogilla!
197
Gilla!
2022-12-05 20:35:52
Ladda ned

SBB dag

Intressant läge

Har en högre topp

Behöver en högre botten, för fortsatt upp

Har stängt ett GAP

0
Ogilla!
173
Gilla!
2022-12-05 21:19:22

Tack Bevis för ditt bidrag i tråden, skall bli intressanta att se, tror du att din kanals motstånd kring ~24kr skall testas först innan en högre botten?

0
Ogilla!
166
Gilla!
2022-12-05 22:20:57
Ladda ned

Först ner till 20kr

sen får vi se hur långt det når?

Toppen kan vara satt

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
196
Gilla!
2022-12-06 11:28:11
Ladda ned

#27 plytech

Du får nog rätt, upp mot 24kr

Mycket stark kurs, över BB

0
Ogilla!
170
Gilla!
2022-12-06 13:02:04
Ladda ned

SBB dag

Ny räkning

0
Ogilla!
196
Gilla!
2022-12-07 20:57:41
Ladda ned

SBB dag

0
Ogilla!
172
Gilla!
2022-12-09 15:01:54
Ladda ned

SBB dag

0
Ogilla!
171
Gilla!
2022-12-20 13:01:43
Ladda ned

SBB dag

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
187
Gilla!
2022-12-29 17:46:09

#33 Grattis mål 3 sattes ju fint!

0
Ogilla!
158
Gilla!
2023-01-03 13:48:37
Ladda ned

#34 Tackar

SBB dag

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
178
Gilla!
2023-01-03 16:54:48
0
Ogilla!
160
Gilla!
2023-01-17 14:10:14
Ladda ned

SBB dag

0
Ogilla!
149
Gilla!
2023-02-01 14:31:06
Ladda ned

SBB dag

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
160
Gilla!
2023-02-01 16:24:44

Positivt med JM upp 20%

Utdelningen föreslås bli 14:00 kronor per aktie

SBB är storägare runt 30% ?

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
155
Gilla!
2023-02-03 12:31:47

Tankar om Neobo Fastigheter

Antal Aktier 145 414 190

Med ett totalt fastighetsvärde om 15,8 miljarder kronor

per 30 september 2022. enligt Nordea

Substansvärdet för Neobo är cirka 8,44 miljarder enligt Nordea

Banken ser en motiverad multipel på 0,5x P/NAV

Vilket indikerar ett marknadsvärde för Neobo på 4,2 miljarder kronor. enligt Banken

4200 000 000kr / 145 414 190st = 28,88kr per Aktie

Antaget värde per aktie i Neobo är då 28,88kr

Avskilt från SBB skulle då bli 2,89kr

Beavis

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
145
Gilla!
2023-02-07 19:38:22
Ladda ned

SBB dag

0
Ogilla!
143
Gilla!
2023-02-21 13:39:59
Ladda ned

SBB dag

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
151
Gilla!
2023-02-24 12:37:27
Ladda ned

SBB dag

Inte tillräckligt bra rapport

0
Ogilla!
136
Gilla!
2023-03-09 14:10:16

*bump* nu är kursen vid nivån.

Momentum

0
Ogilla!
140
Gilla!
2023-03-16 00:02:59
Ladda ned

SBB dag

0
Ogilla!
131
Gilla!
2023-03-16 07:43:42

Mycket intressant observation.

Momentum

0
Ogilla!
115
Gilla!
2023-03-23 17:29:41
Ladda ned

SBB dag

0
Ogilla!
114
Gilla!
2023-03-26 13:51:07
Ladda ned

SBB dag

0
Ogilla!
104
Gilla!
2023-03-30 18:49:53
Ladda ned

SBB dag

0
Ogilla!
122
Gilla!
2023-03-30 18:55:16

bevis: fin graf, så snyggt när det funkar!

Momentum

0
Ogilla!
102
Gilla!
2023-03-31 15:43:20

FASTIGHETER: SBB-BLANKAREN VICEROY STÄMS AV AMERIKANSKA MPT

https://www.nordnet.se/marknaden/nyheter/1007640567

"MPT skriver i ett pressmeddelande att blankarfirmans upprepade publiceringar byggt på grundlösa anklagelser ämnade att driva ned aktiekursen och på så vis gynna Viceroy, som blankat aktien och således kunnat dra vinning av nedgången."

"Det svenska fastighetsbolaget kallades "oinvesterbart". Precis som rörande MPT hävdade Viceroy i rapporten om SBB att bolaget sysslar med så kallad "round tripping" vid förvärv – en sorts snurra där pengar byter händer i ett antal steg men till slut hamnar i SBB:s böcker i form av uppvärderade fastigheter."

"SBB:s vd och grundare Ilija Batljan kallade Viceroy för "kriminella personer" som "konspirerat för att råna svenska småsparare". Bolagets aktie handlades vid tillfället för rapportsläppet kring runt 45 kronor och har därefter handlats kraftigt ned. Viceroy gav SBB en "rimlig värdering" på 10-15 kronor, som därefter sänktes ytterligare till 6-8 kronor. På fredagen handlades SBB till 13:88 kronor."

0
Ogilla!
96
Gilla!
2023-04-04 13:13:07
Ladda ned

SBB dag

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
87
Gilla!
2023-04-05 16:37:55
Ladda ned

SBB dag

0
Ogilla!
74
Gilla!
2023-04-18 18:10:27

Den amerikanska förvaltaren Blackrock meddelade på tisdagen att de äger över 5 procent av kapitalet i SBB. Det framgår av ett flaggningsmeddelande publicerat av Finansinspektionen.

Uppdaterad: 18 april 2023, 17:29Publicerad: 18 april 2023, 17:18

Källa Di

0
Ogilla!
61
Gilla!
2023-04-28 10:47:07

Japp nu har jag ökat innehavet av SBB B idag!

0
Ogilla!
58
Gilla!
2023-04-28 12:42:31

Hmmm..

Momentum

0
Ogilla!
57
Gilla!
2023-06-02 15:30:26

SBB: ILIJA BATLJAN LÄMNAR SOM VD, LEIV SYNNES ERSÄTTER (NY)

2023-06-02 14:21 • Nyhetsbyrån Direkt •

Kopiera länk

(Tillägg: på flera ställen i texten)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ilija Batljan avgår som vd för SBB.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Ersätter gör Leiv Synnes, i dag finanschef på Akelius.

"Styrelsen och Ilija Batljan har samsyn om att ett nytt ledarskap är det bästa för SBB. Ilija Batljan frånträder sin roll som verkställande direktör och kvarstår som styrelseledamot i SBB", skriver SBB.

Leiv Synnes tillträder som vd på måndag, den 5 juni 2023.

Inlägget är redigerat av författaren.

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
55
Gilla!
2023-06-28 09:10:17

SBB: GOLDMAN SACHS HÖJER REK TILL NEUTRAL (SÄLJ)

2023-06-28 08:28 • Nyhetsbyrån Direkt •

Kopiera länk

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Goldman Sachs höjer sin rekommendation för SBB till neutral från sälj.

Det skriver Reuters.

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion Nyhetsbyrån Direkt

0
Ogilla!
5
Gilla!
2023-09-25 11:25:41

SBB: STÄRKER LIKVIDTET MED 8 MDR KR, DECENTRALISERAR KONCERN

2023-09-25 06:06 • Nyhetsbyrån Direkt •

Kopiera länk

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) SBB säljer 1,16 procent av SBB Educo till Brookfield Super-Core Infrastructure Partners för cirka 242 miljoner kronor och blir en minoritetsägare. Educo kommer återbetala delar av dess koncerninterna lån från SBB, vilket innebär att SBB erhåller en likvid om cirka 7,8 miljarder kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande på söndagskvällen.

SBB har även beslutat om en decentraliserad koncernstruktur som ska förstärka transparens och finansieringsmöjligheter.

"Styrelsen avslutar härmed den strategiska översynen och SBB fokuserar nu på exekvering", kommenterar Lennart Schuss, styrelseordförande för SBB.

Educo samägs av SBB och Brookfield och är den huvudsakliga plattformen för SBB:s affär inom den offentliga utbildningssektorn.

Som en del av transaktionen genomför EduCo en delvis återbetalning av det koncerninterna lånet från SBB med ett belopp om cirka 9,1 miljarder kronor samt potentiellt även en refinansiering av befintlig säkerställd skuld med ett belopp om högst cirka 6,9 miljarder kronor. Transaktionen resulterar i en likvid om totalt cirka 8 miljarder kronor till SBB, efter erläggande av kompensation för förtidsåterbetalning och transaktionskostnader. SBB kommer att ha ett kvarstående lån till Educo om cirka 5,5 miljarder kronor.

"SBB avser använda likviden för att hantera närliggande finansiella åtaganden, inklusive avtalade investeringar, beslutade utdelningar samt låneförfall", heter det.

Efter genomförd avyttring om 1,16 procent av aktierna i Educo till Brookfield kommer SBB att äga cirka 49,84 procent av Educo. Som en följd av avyttringen kommer Educo att kontrolleras av Brookfield och upphöra att vara ett dotterbolag till SBB och Educo kommer inte att konsolideras i SBB:s räkenskaper.

Vidare, efter genomförd avyttring kommer Educo att drivas fristående av sin styrelse bestående av representanter från SBB och Brookfield.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor, inklusive konkurrensgodkännanden, och förväntas slutföras under oktober 2023.

Vad gäller decentraliseringsbeslutet är bakgrund att SBB:s styrelse den 29 maj påbörjade en strategisk översyn av alternativ för att maximera värdet för SBB:s aktieägare.

Koncernen kommer att bestå av tre affärsenheter: Utbildning, Samhälle och Bostäder. Från och med rapporten för tredje kvartalet kommer rapportering att ske enligt den nya koncernstrukturen. Implementeringen har ingen planerad inverkan på antalet anställda inom SBB.

"SBB gynnas av att skapa helägda eller delägda affärsenheter som på egna meriter kan anskaffa såväl eget som lånat kapital. Därför etablerar vi nu en ny decentraliserad koncernstruktur med syfte att öka SBB:s transparens och finansieringsmöjligheter, vilket i förlängningen maximerar aktieägarvärdet", kommenterar vd Leiv Synnes.

Den nya koncernstrukturen ska bland annat öka tillgången till bankfinansiering.

SBB kommer fortsätta utforska möjligheter att göra bostadsverksamheten till ett minoritetsägt bolag genom att ta in ytterligare ägare, med en målsättning att presentera en lösning under 2024, beroende på marknadsförhållandena.

Vidare ska den nya strukturen förbättra finansiell rapportering och transparens.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927 Nyhetsbyrån Direkt

Upp till toppen
Kommentera

 

Tjäna mer pengar på dina aktieaffärer

Bli medlem på Aktieguiden gratis på 30 sekunder.

Som medlem på Aktieguiden kan du:

  • Läsa träffsäkra tips och analyser från duktiga traders
  • Ställa frågor till och chatta med aktieproffs
  • Få gratis tillgång till en över miljon inlägg aktiehandel
  • Skapa egna privata forumgrupper

För att få delta i diskussionerna på Aktieguiden krävs att du verifierar ditt mobilnummer. Läs gärna mer om varför verifiering behövs.

 

Redan medlem? Klicka här för att logga in.