Grupp: Huvudforum

Serstech AB, 2021

0
Ogilla!
24
Gilla!
2021-03-05 14:31:07

https://youtu.be/Lq8FfLa2VvU

Johan Raneke, CSO ger en kort presentation

Jag valde att starta en ny tråd nu för att under året följa bolaget. Och då handlar det ju ej bara om en order. Detta filmklipp lades upp idag Totalt har de nu lagt ut 11 klipp.

0
Ogilla!
24
Gilla!
2021-03-08 09:38:17

. Johan Raneke, Chief Sales Officer, will share his experience on entering the U.S market and the lesson learned from the journey.

Det här från ett event som vänder sig till Svenska företag som planerar för "Going Global där Serstech är medverkande med att bidra med sina lärdomar om "Going Global.

Johan Raneke's bidrag hör ni 30.00 minuter in i clipet och varar 15 minuter

https://youtu.be/vhSi3Vxandk

0
Ogilla!
25
Gilla!
2021-03-12 11:20:09
Ladda ned

Jag har aldrig avsett att mina trådar om sert skall utgöra något stöd för daytrading i Sert, detta för att omsättningen på dagsbasis (likviditeten) kan vara alltför låg.

Mitt intresse för Serstech har sedan mitt första inlägg i första tråden bara ökat allt eftersom jag läst på mer och mer, samt även kollat upp tillgänglig information kring deras tillverkare Optronic som de har ett sedan flera år bra samarbete med.

Det är dock intressant att se tekniska signaler i det längre perspektivet, och programvaran gav den starkaste köpsignalen i Januari i månadsupplösning, se bifogad bild alla tre P är bull den längst till höger den starkaste kom då i Januari. (obs valde linje istället för candles för egna tankar, då linjen filtrerar bort en del).

Detta har varit mitt starkaste stöd för att hela tiden successivt öka mitt innehav, är fullinvesterad i Sert med hänsyn tagen till sedvanlig riskspridning, så för min del finns ej behov för att öka ytterligare.

Bruset i daily har jag ej brytt mig om.

MVH plytech

0
Ogilla!
19
Gilla!
2021-03-26 13:57:27
0
Ogilla!
18
Gilla!
2021-03-26 17:50:38

Stängde upp med 5,49% idag, och stängningskursen blev 2,50 vilket känns som ett bra avslut på veckan.

Jag har endast läst pressrelisen då jag har tradat i Olja och DAX, där oljan gav ett gott utbyte idag där blev det 3 vändor, och alla dessa intraday positioner är nu stängda.

0
Ogilla!
17
Gilla!
2021-03-28 21:36:21

Jag har tagit fasta på slutorden av Stefan Sandor VD

2021 och därefter.

Summan av alla kända kommande affärsmöjligheter där vi kommer att delta är idag större än den var före pandemin i början av 2020. Vi förblir övertygade om att vi kommer att fortsätta att ta marknadsandelar och leverera resultat som överstiger våra mål.

Det tycker jag låter väldigt bra och jag känner mig lugn i förvissningen om att jag gjort rätt som gått in tungt i bolaget som en långsiktig placering.// plytech

Årsredovisning räkenskapsåret 2020

https://serstech.com/wp-content/uploads/2021/03/Serstech_AB_AR_2020.pdf

0
Ogilla!
14
Gilla!
2021-03-30 10:47:58

Ja nog är det turbulent alltid, med ett forskningsbolag tillika med färdigt globalt distributionsnätverk, med snabb utvecklingstakt och höga, men inte orealistiska ambitioner, som dessutom redan är ledande inom handhållna ramanspectrometrar med nyligen patenterad lösning för autofokus som nu har lanserats och börjat säljas på marknaden.

Nu meddelar de att de har fler lösningar på gång färdig för patentansökan, samt meddelar att de skall genomföra en företrädesemission, se nedan!

I mitt tycke borde detta företag redan vara värt åtskilligt mycket mer!

SERSTECH AB: Serstech genomför en företrädesemission om 25MSEK

29 March, 2021/

Serstech har under de tre senaste åren byggt upp och förfinat en välfungerande intern organisation och ett globalt distributionsnätverk, som idag består av 90 partners. Den kommersiella grunden lades under 2018 och 2019 och i början av 2021 påbörjas leveranserna av två nya instrument och en helt ny mjukvara. De nya produkterna innebär dels att Serstech har en modernare produktportfölj och att bolaget för första gången har unika och patenterade fördelar i sitt produkterbjudande. På en marknad som helt styrs av offentliga upphandlingar är unika funktioner avgörande viktigt, eftersom de kan blockera konkurrenter från att uppfylla kraven i en upphandling.

De senaste rapporterade kvartalen har visat på både lönsamhet och positivt kassaflöde och hittills har beställningar på över 8 MSEK kommunicerats för första kvartalet 2021. Styrelsens tidigare bedömning att bolaget ska uppnå en tillväxt på minst 50% om året i genomsnitt över en femårsperiod kvarstår. Styrelsen bedömer vidare att bolaget inte kommer att behöva ta in mer pengar för att finansiera den löpande verksamheten, förutsatt att Corona-pandemins effekter avtar under sommaren 2021.

Serstech har en kompetent och kostnadseffektiv utvecklingsorganisation med en hög innovationsgrad. Samtidigt kan vi se att företagets huvudsakliga sju konkurrenter idag har relativt likvärdiga produkter med liknande funktionell konstruktion. Under 2020 har företagets satsning på forskning mynnat ut i produktidéer som har potentialen att utmana konkurrenterna med något som avviker radikalt från de etablerade lösningar som funnits på marknaden i relativt oförändrad form i ungefär 15 år. De nya produktkoncepten bedöms vara patenterbara och den första patentansökan är redo att lämnas in.

Företagets huvudsakliga försäljning sker idag till säkerhetskunder, som generellt är konservativa och relativ trögrörliga. Kundernas beteende har tillåtit att de stora spelarna på Ramanmarknaden inte behövt innovera eller förändra sig i någon större utsträckning. Serstech har identifierat uppenbara behov som inte idag kan tillfredsställas av lösningarna som erbjuds och väljer därför att offensivt satsa på en ny generation lösningar som har potentialen att förändra marknaden i grunden. För att säkerställa att Serstechs nya lösningar är först på marknaden har styrelsen beslutat att föreslå bolagsstämman att genomföra en nyemission om 25 miljoner kronor för att möjliggöra en snabb utvecklingstakt av den nya generationens produkter.

Emissionen är garanterad till 100%. Garanterna består i huvudsak av styrelsen, ledning och personal.

0
Ogilla!
11
Gilla!
2021-04-29 09:13:39

Jag vill bara påminna om att i morgon är det Q1 rapport samt även årsstämma i Serstech AB

0
Ogilla!
13
Gilla!
2021-04-29 12:03:40

Detta skall bli intresant att kolla på!

Jag läser även på FS Markets hemsida

"OM

Financial Stockholm är ett oberoende nyhetsforum för professionella investerare och aktiesparare i Stockholm. Vi håller kontinuerligt investeringsseminarium i Stockholm. Vi bjuder in intressanta företag och talare som gör sparandet mer framgångsrikt."

2021-04-29 08:31 · Nyhetsbyrån Direkt

FS MARKETS: INVESTERARTRÄFF MED SERSTECH & CONFERIZE LIVE 17.30

STOCKHOLM (Direkt Studios) Direkt Studios sänder live från FS Markets investerarträff klockan 17.30. Bolag som medverkar är Serstech och Conferize. Dessutom gästar aktieanalytikerna Marcus Hernhag, Lars-Erik Boström och Jan Sterner.

Länk till event: https://youtu.be/OY12N2b4TT4

Produktionen är ett samarbete mellan FS Markets och Direkt Studios, frikopplat från den oberoende nyhetsredaktionen. Uppdragsgivare är FS Markets som finansierar produktionen.

Direkt Studios +46 8 5191 7900 Nyhetsbyrån Direkt

0
Ogilla!
12
Gilla!
2021-04-30 09:03:00

Sertech stängde upp drygt 9% igår samt är upp 7,44 % nu

https://youtu.be/OY12N2b4TT4

0
Ogilla!
9
Gilla!
2021-04-30 11:17:54

I skrivande stund upp 15,29%

Jag önskar man visste klockslag för Q1 rapporten och ej endast dag, men kl 10:30 kom den iaf.

Nåja, jag känner mig ändå trygg i min största enskilda aktieplacering Serstech AB

2021-04-30 10:30 · GlobeNewswire

SERSTECH AB: First Quarter Report 1 January – 31 March 2021

RECORD SALES AND PROFIT

Serstech Group - First Quarter 2021

Net sales: KSEK 11 459 (6 012) +91%

Profit for the period: KSEK 3 024 (-3 206)

Earnings per share SEK 0.04 (-0.05)

Serstech reported the highest revenue so far in a single quarter in Q1 2021 and our reported net sales were 11.5 MSEK, which represents a growth of 91% compared to the same period in 2020. The period resulted in a 3 MSEK profit, which means that we now have reported three profitable quarters in a row. For the first time ever, we are now selling software and invoiced almost 0.5 MSEK in software in Q1, despite having launched the new software on the last day of the quarter. The value of the sales pipeline is still growing, even though the timing uncertainty caused by the effects of the pandemic remains.

Different geographical markets provide different levels of Corona-related challenges. Many markets remain closed, and it is not possible to set up customer meetings. In addition, many of our customer groups in the security market are preoccupied with pandemic-related responsibilities and have paused their planned procurement activities. We do expect however that once the market is starting to get back to normal, the number of closed deals per quarter will increase, due to the currently unfulfilled demand in the market. All in all, this means that in the shortest term, uncertainty remains, but there is a good chance that the second half of 2021 will provide a better market performance than in previous years.

Our local salespeople who started last year have proven to be a good investment. Several new partners have been signed and we can keep a higher pace in especially China and the US than would otherwise had been possible. Both our Asian salespeople are currently working in China and will remain there until travel in South-East Asia will become possible again. Business activity in China is more or less at a normal level and we participate in multiple exhibitions during the spring and have several customer meetings every week. In the US, we signed agreements with two partners during the first quarter and we have several more under negotiation, including some of the largest suppliers of CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear) and Hazmat (Hazardous Materials) solutions to federal authorities. China and the US are two of the largest markets in the world for Raman instruments and our progress during the pandemic has allowed us to achieve several of the objectives we set before the pandemic, despite the circumstances.

On February 22, we launched Serstech Rental, which is the first rental program in our market. Renting instruments instead of buying them provide multiple advantages to the customers and users, one of which being significantly faster access to modern equipment. The normal procurement process can take years, whereas the time from decision to deployment can be a matter of weeks in the case of rental. In addition, rental can meet temporary needs during major events or during focused efforts by police and border control authorities. During the entire rental period, Serstech provides both insurance and perpetual warranty, which means that the product and financial risks are low. The instruments are replaced without additional cost after the rental period ends, given that the customer signs up for a new period.

Serstech Rental provides Serstech with higher revenue per instrument delivered and also recurring revenue, something which will lead to less fluctuations between quarters and more predictable results. We expect many customers to use rental as a tool to test our solutions before they buy, which should help us to increase sales. The customers with financial constraints might select to rent instead of buying, since they can use their operational budget for renting, as opposed to the larger amount needed for an investment. Based on the above and the positive feedback from our partner network and end-customers, we expect that the volumes provided through the rental program will be in addition to our sales, rather than replacing our sales.

During the second quarter we will spend significant resources together with our partner network to market the rental concept and we hope to have the first rental agreement signed already during the summer. Serstech Rental will also be one of the main talking points in the upcoming exhibitions during the summer and fall.

Our investment in marketing, which we increased during the pandemic, has started to pay off and we get an increasing number of requests for interviews and news articles. The number of incoming requests from potential partners is increasing and we have more than doubled the number of visitors to our website and tripled the number of followers on social media. The increasing awareness of the Serstech brand and our well-developed partner channel have also triggered interest from other manufacturers, and we have received several requests for adding third-party products to our portfolio and distribution.

On the last day of the quarter, we launched the first three software products that are built on the new ChemDash platform, which has been developed over the past 18 months. The new platform is using the latest technologies and there are plenty of opportunities to launch more ChemDash products on additional platforms in the near future. The three new products are ChemDash Lite, ChemDash Pro and ChemDash Pro+, whereof the last two are sold and the first is included with any instrument purchase.

Until Q1 2021, Serstech has always included software without cost in any instrument purchase, but starting from March 31, we are now selling our premium software products, both separately and when a customer buys an instrument. The new applications solve multiple customer problems and we have already before the launch managed to sell quite a few licenses at a total value of almost half a million SEK. We expect our software business to increase continuously in the future and we are convinced that software will eventually be important also for our conservative industry, as has happened in most other industries in the past. As with everything else in the security industry, it will be a slow start, but there is no doubt software will play an important role the coming years.

On March 29, we announced a rights issue, which will add approximately 22 MSEK to our cash balance in Q2. The rights issue is underwritten to 100% by mainly the board and management and the money will be used to develop the next generation products at a high pace. Throughout 2020, we spent quite a lot of time in the research lab to try to find solutions for some of the inherent limitations of Raman instruments, and after a lot of work we have found what we were looking for. With our current, small team it would take many years to develop these solutions into finished products and we therefore decided to invest in a larger R&D team to speed up the process. Since the products will have disruptive potential, we will postpone patent applications until we are closer to launch of the products, since competitors will otherwise be alerted to our plans.

With growth at 91%, an all-time-high in invoicing and three profitable quarters in a row, our confidence is growing and we remain optimistic about the future, despite the short-term uncertainty caused by the pandemic. Serstech is increasingly recognized as being the up-and-coming player, who introduced several industry firsts over the last 18 months; the patented and industry-first autofocus, the patented SERS kit, industry-best warranty of five years, industry-first rental program and industry-first “one-click scan”, which makes Raman trivially simple to operate with a single press of a button. We will continue to innovate and we remain convinced that we will surpass our on average 50% per annum growth target.

For further information, please contact:

Stefan Sandor,

CEO, Serstech AB

Phone: +46 739 606067

Email: ss@serstech.com

Thomas Pileby,

Chairman of the Board, Serstech AB

Phone: +46 702 072643

Email: tp@serstech.com

or visit: www.serstech.com

This is information that Serstech AB (publ.) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above at 10:30 CET on April 30, 2021.

Certified advisor to Serstech is Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG), phone: +46 11 323 07 32, e-mail: ca@skmg.se.

About Serstech

Serstech delivers solutions for chemical identification and has customers around the world, mainly in the safety and security industry. Typical customers are customs, police authorities, security organizations and first responders. The solutions and technology are however not limited to security applications and potentially any industry using chemicals of some kind could be addressed by Serstech’s solution. Serstech’s head office is in Sweden and all production is done in Sweden.

Attachment

https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/f6dd2d38-bc70-4791-a096-74f86c183378

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/ReleaseNg/400921306

0
Ogilla!
11
Gilla!
2021-05-02 21:36:27
Ladda ned

i fredags kom Q1 rapporten för 2021 och kursen på Serstech AB stängde med plus 15,29 % upp, i torsdags var den även upp då med drygt 9% men hade före det sjunkit en del mest för en utannonserad företrädesemission för befintliga aktieägare för att få kapital till vidareutveckling av några färdiga innovationer för patentansökan samt vidare kunna erbjuda detta (vad det nu är) till sin kundkrets. Den emissionen är garanterad av styrelsen och större aktieägare samt anställda, men jag tror ej de behöver gå in med så mycket kapital för de flesta aktieägare är nog villiga att teckna sig, inkl. mig själv då.

Så till mina egna tankar, som är inga råd!

Sedan årsskiftet så har nu kursen stigit med 22,10 procent och det är nu 3;je kvartalet med plusresultat i en följd. Så nu är mitt första estimat uppfyllt, nästa tänkta positiva scenario med en uppgång innan årsskiftet från början av detta år till ca 6,70 Inte fullt 200% upp om nu möjligheterna till säljmässor för branschen kan öppnas till hösten. Själv ser jag det som blygsamt, men jag är i grunden optimist.

Nivåer kan vara något enklare att försöka gissa men tidsaspekten för att uppnå dem svårare. Och vad framtiden har i eventuella överraskningar finns alltid med på riskskalan. Men avstår från björntankar, dom ser jag ändå någon gång ibland på håll här i skogsmarkerna.

I torsdags hölls det ett Investerarmöte "Investera som proffsen" där Serstechs VD Stefan Sander börjar med sitt anförande som varar i 30 minuter och han gör verkligen bra i från sig, det är intressant och givande så kolla på det

https://youtu.be/OY12N2b4TT4 När ni klickar på länken ge er lite till tåls så kommer anförandet efter en liten stund.

Och bifogar chart M med fib nivåer mm

0
Ogilla!
2
Gilla!
2021-05-04 10:28:06

Läser under VD har ordet i memorandum 2021 sid 5 och 6

https://serstech.com/downloads/financial/Serstech_Memorandum_2021.pdf

Jag är mycket imponerad av Serstech utvecklingstakt och detta är spännande och medför en otroligt stor potential för framtiden. Så läs hela sidan 5 och 6, men här nedan några citat, men mer revolutionerande saker på gång, att läsa om på dessa 2 sidor.

"Serstech har utvecklats snabbt under de senaste tre åren och

har tagit mycket stora steg framåt inom en mängd områden –

produkterbjudande, organisation, säljkanal, marknads- och

kundkunskap, marknadsföring, affärsmodell, processer och

styrning. Varumärket Serstech har samtidigt gått från att vara i

det närmaste obefintligt till att vara relativt väletablerat och

relevant för kunderna. Vi har sett en kraftig försäljningstillväxt

och de tre senaste kvartalen har alla varit lönsamma och med

både försäljnings- och lönsamhetsrekord i senast rapporterade

kvartalet."

"All Serstechs försäljning fram till 31 mars 2021 har utgjorts av

Serstech 100 Indicator med bibliotek och tillbehör. En utmaning

i säljarbetet har varit att instrumentet haft få andra unika

egenskaper än lågt pris och liten fysisk storlek, vilket gynnat

våra konkurrenter och gjort det svårare för oss. Med de unika

funktionerna som Serstech Arx och ChemDash Pro introducerade

i mars 2021, i kombination med ett fortsatt konkurrenskraftigt

pris, är förutsättningarna för Serstech att vinna upphandlingar

bättre idag än någonsin tidigare. Om våra partners exempelvis

lyckas få kunderna att efterfråga autofokus, säker trådlös

kommunikation, mjukvara med enterprise-funktionalitet eller

mätningar med ett enda knapptryck är det bara Serstech som

kan vinna upphandlingen. Användarvänlighet har varit det

främsta ledordet när Arx och ChemDash Pro utvecklades och

eftersom användarna i fält ofta saknar teknisk eller vetenskaplig

utbildning är användarvänligheten kritiskt viktig. Många av våra

kunder har uppgivet efterfrågat ett instrument med en enda

knapp och utan mekaniska tillbehör, för att undvika användarfel,

felaktig fokus och misslyckade mätningar. Med Arx introducerade

vi även QuickScan, en funktion för att genomföra en mätning

med ett enda knapptryck och utan att göra en enda inställning

eller byta något mekaniskt fokustillbehör. För en polis i fält, i en

ofta stressad situation och iklädd skyddshandskar, är den här

enkelheten avgörande."

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
2
Gilla!
2021-05-06 15:27:49

Ja då har mina teckningsrätter för Serstech kommit in på Nordnet, och jag tecknade mig för rubbet, samt ansökte om extra tilldelning av aktier.

Smidigt och enkelt med NN, får se när/om vi får uppgång när vi kommer in i nästa Fib Time Zone.

På Swedbank där har inte teckningsrätterna för Serstech dykt upp, i morgon kanske

0
Ogilla!
6
Gilla!
2021-05-06 16:41:43

"SERSTECH AB

Thu, May 6, 2021, 2:45 PM

Today Serstech signed an employment agreement with Thomas Lövskog, who joins the Serstech team as VP Research and Development. Thomas has more than 20 years of experience from senior management positions within R&D in various high-tech companies, whereof the last four years in vice president and senior vice president positions.

“Thomas has an impressively broad and deep technology expertise, which in combination with his extensive leadership experience in the field will make him instrumental in the continued success of Serstech. I’m thrilled to welcome Thomas to the team”, says Serstech CEO Stefan Sandor.

Thomas will start at Serstech in June 2021 and will as VP R&D be part of the Serstech management team."

källa

https://finance.yahoo.com/finance/news/serstech-ab-serstech-welcomes-vp-124500870.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLnNlLw&guce_referrer_sig=AQAAAMfDLf_FPiJG8nCqr94tlSfygxNUcq3FEIiteiOMzzi0LaJZ97_1grZSLtQs5qp9-UZH697b_G_sIGXAJh9l8YJjYfm4u_E4DA6cQBSwJrNNl-FcHqY5vYcLOxomJvdcNWqh7RExZeADY6q_ZFTqbVrl1nrMPGItWwIu-lvqCcrO

Inlägget är redigerat av författaren.

Upp till toppen
Kommentera

 

Tjäna mer pengar på dina aktieaffärer

Bli medlem på Aktieguiden gratis på 30 sekunder.

Som medlem på Aktieguiden kan du:

  • Läsa träffsäkra tips och analyser från duktiga traders
  • Ställa frågor till och chatta med aktieproffs
  • Få gratis tillgång till en över miljon inlägg aktiehandel
  • Skapa egna privata forumgrupper

För att få delta i diskussionerna på Aktieguiden krävs att du verifierar ditt mobilnummer. Läs gärna mer om varför verifiering behövs.

 

Redan medlem? Klicka här för att logga in.