Grupp: Huvudforum

Kurs i Elliott Wave Theory (EWT)

0
Ogilla!
48
Gilla!
2015-12-22 08:38:55
Ladda ned

Här vill jag inte se några kommenterar överhuvudtaget. Frågor hänvisas till en annan tråd.

I denna tråd vill jag försöka beskriva vad EWT handlar om så gott jag kan och hur man använder det rent praktiskt i handeln. Har nu använt mig av detta framgångsrikt under 7 år och lär mig fortfarande. Frågan är om man blir fullärd någonsin.

Ralph Nelson Elliott (1871-1948), en professionell revisor, upptäckte de underliggande sociala principerna och utvecklat analytiska verktyg på 1930-talet. Han föreslog att marknadspriserna utvecklas i ett specifikt mönster, som utövare idag kallar Elliott Wave, eller helt enkelt vågor.

I bilden ser ni hur han tänkte angående vågorna. 5 vågor upp (impuls) och sen 3 vågor ner (korrektion). Varje våg delas upp i sin tur i underliggande vågor.

0
Ogilla!
24
Gilla!
2015-12-22 15:53:19

En impuls består av 5 vågor. Våg 1, 3 och 5 går i trendriktningen och våg 2 och 4 går emot trendriktningen. Detta ser ni i bilden i #0.

Det finns 3 stycken regler inom EWT.

1. Våg 2 går aldrig mer än 100% i motsats riktning av våg 1.

2. Våg 3 kan ALDRIG vara den kortaste vågen av vågorna 1, 3 och 5.

3. Våg 4 ska inte överlappa våg 1 utom i en diagonal som kan ske i våg 1 eller oftast i en våg 5.

0
Ogilla!
20
Gilla!
2015-12-24 19:54:54
Ladda ned

Våg relationer

Dessa förhållandena händer relativt ofta mellan de olika vågorna.

Våg 2 blir ofta ca 50% av våg 1

Våg 3 blir ofta ca 1,5 x våg 1

Våg 4 blir ca 0,38 x våg 3

Våg 5 är ofta ca 2/3 av våg 3

Dessa relationer till vågorna kan man använda sig av om man vill räkna ut en ewt prognos för framtiden. Naturligtvis är det inte riktigt hela sanningen men man kommer ofta väldigt nära målen om man har rätt ewt räkning.

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
17
Gilla!
2015-12-25 08:34:24

Grunden för Ewt är ganska enkel.

1. Finns bara 3 regler.

2. Vågornas teoretiska relationer är förutbestämda.

Vad kan gå fel när det verkar så enkelt?

För att få en korrekt EWT räkning på ett objekt så måste man utgå ifrån en högre upplösning i grafen. Veckograf eller t.o.m. en månadsgraf är att rekommendera som grund för ewt. Desto mer data bakåt i tiden desto bättre.

Då kan man fråga sig, varför veckograf när jag handlar i en 1min eller 5 min graf under dagen?

EWT måste tolkas FRÅN månad, vecka och neråt till 1 min grafen för att kunna tolkas rätt. Är inte Ewt räkningen rätt i veckografen så kommer det bli fel förr eller senare i 5 min grafen. Därför att det viktigt att utgå ifrån vecka och arbeta sig neråt i tolkningen av vågorna i de mindre upplösningarna för att få en korrekt helhetsbild av vad som bör komma härnäst. Det ultimata är ju trots allt att kunna se vad som kommer att hända innan det händer.

0
Ogilla!
16
Gilla!
2015-12-25 11:04:55
Ladda ned

I en impuls (våg 1-5) så händer det ibland att någon av vågorna kan bli förlängda.

Det innebär att vågen delas in i flera underordnade delvågor. T.ex är det ofta så när det normala är 1-2-3-4 blir istället 1-2-1-2. Våg 4 överlappar då ofta våg 1 och då blir man tvungen att förlänga vågen. Min erfarenhet säger att våg 3 är den som oftast förlängs även om det händer relativt sällan.

I bilden ser vi en möjlig förlängning i våg 3.

Jämför gärna med bilden i #2.

0
Ogilla!
19
Gilla!
2015-12-25 11:52:44
Ladda ned

I en våg 5, som jag tycker är extremt viktig för att fånga upp ett slut på en impuls (1-5), förekommer mycket ofta en triangelrörelse abcde i slutet.

Momentum sjunker och priset rör sig inte speciellt mycket upp som ner utan det blir mindre och mindre rörelser allt efter tiden går. Tråkig trejding !

Dessa rörelser är enormt viktigt att försöka upptäcka. När den är klar så kan det stå en snabb vändning framför oss. Det brukar även vara rejält överköpt just då.

När denna våg 5 är i en negativ trend så kan uppgången bli snabb och kraftig

0
Ogilla!
14
Gilla!
2015-12-25 12:21:55
Ladda ned

Våg 2 och våg 4 är korrektioner i en impuls.

Våg 2 blir oftast en zigzag, abc där A=C och B är halva A.

Det händer att våg 2 blir en triangel eller en så kallad flat men mindre ofta.

Våg 4 däremot blir oftast en triangel abcde. Men den vanliga abc förekommer.

Det är mycket sällan att både våg 2 och våg 4 blir en triangel i en impuls.

Våg 4 som oftast är en triangel abcde kan vara både sammandragande och expanderande. En expanderande har ofta ett plant tak med större rörelser neråt efter hand eller en plan botten med lägre och lägre toppar. Ganska enkelt att se i grafen var dessa vågor finns.

Det finns dom som bara handlar i en våg 5. Köper när korrektionen i våg 4 är klar och säljer en bit över våg 3. Vi vet att våg 5 går över våg 3 i 99% av fallen. Dvs ett bra Risk/Reward förhållande.

Det finns fler typer av korrektioner men dessa som är nämnda är vanligast.

Här några förekommande;

Dubbel ZigZag

Trippel ZigZag

Dubbel zigzag är abc ner som blir ett W och sen impuls upp som blir ett X och till slut en abc ner till ett Y

Trippel zigzag blir det W, X, Y, X2 och Z. Här ska samtliga rörelser ha abc vågor.

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
14
Gilla!
2015-12-25 13:21:58
Ladda ned

Nu är den största delen av teorin klar !

Passar bra nu att försöka med lite praktisk användning av EWT.

Kommer använda mig av lite olika exempel framöver för att försöka göra en korrekt bild av ewt räkning.

Som sagt så börjar man i veckografen och går neråt i tiderna.

Kommer använda omx som första objekt.

I bilden ser ni en helt ren graf på omx som sträcker sig tillbaks till 1986. Desto längre tillbaks desto bättre.

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
14
Gilla!
2015-12-25 13:45:57
Ladda ned

Vågtolkningar kan delas upp i olika grader beroende på i vilken tid i grafen man använder. Här är det som gäller i förhållande av tid.

Grand supercycle: multi-talet

Supercycle: multi-årtionde (ca 40-70 år)

Cykel: ett år till flera år (eller till och med flera årtionden under en Elliott Extension)

Primärt: några månader till ett par år

Sekundär: veckor till månader

Minors: veckor

Minut: dagar

Minuette: timmar

Subminuette: minuter

Omx vecka

Så här tolkar jag räkningen av ewt i veckografen.

Röd 1 är en super cycle 1

Röd 2 är en super cycle 2

Gul 1 är en cycle 1

Gul 2 är en cycle 2

Vit våg 1-4 är primära trenden

0
Ogilla!
15
Gilla!
2015-12-25 14:41:29
Ladda ned

Nu zoomar jag in i daggrafen och tittar då på de senaste åren.

Omx dag

Här ser vi att vågorna delas in i delvågor. Rekylerna består av 3 (abc) eller 5 vågor (abcde).

Det finns formationer som trianglar, Både sammandragna och expanderade. Ett vaket öga ser att dessa börjar ta form rätt så tidigt.

Den senaste rekylen från vit 3 till 4 är en WXY.

Om man jämför början på våg vit 3 med början på våg vit 5 så har de något gemensamt. Kraftig uppgång och en rätt stor rekyl ner till trendlinjen.

0
Ogilla!
16
Gilla!
2015-12-25 14:57:50
Ladda ned

Zoomar nu in i 60min grafen.

Här ser vi nu rekylen från 1720 ner till 1369 och vad som har hänt därefter.

Det ser nu ut som våg vit 5 har inletts med en diagonal. En diagonal (abcde) ska bestå av abc vågor hela vägen till en våg (1).

0
Ogilla!
10
Gilla!
2015-12-26 08:40:34

Elliott wave theory är ett sätt att kunna bedömma den sannolika färdriktningen inför framtiden. Så länge de tre reglerna följs så håller en utstakad ewt räkning.

Kan man lita på en ewt räkning till 100% ?

Nej och åter nej. Inga tekniska analyser är 100 procentiga.

Finns det andra analysredskap att ha som hjälpmedel för att styrka en ewt räkning?

Ja det finns många! Fundamenta är alltid grunden för all analys. Börjar världens ekonomi gunga så håller inte en positiv ewt räkning hur länge som helst.

Det finns många redskap inom teknisk analys som man bör använda som hjälpmedel för sin ewt räkning. Indikatorer, trendlinjer,bollingerband och fibonacci m.m.

0
Ogilla!
10
Gilla!
2015-12-26 10:27:01
Ladda ned

Har hittat 2 historiska grafer på SP500 från så långt tillbaks i tiden som möjligt med olika ewt räkningar. Dessa två kommer från samma ställe men båda kan vara rätt än så länge. Det är detta som är en viss osäkerhet inom ewt.

Den ena har en standard räkning, och den andra en förlängd våg 3.

Båda är inne på att en topp är inne men det är svårt att utläsa i grafen om de verkligen menar det.

Här är den första grafen, standard räkning.

Det händer ibland att en både negativ och en positiv räkning kan stämma i vissa fall tills de skiljer sig åt när någon av dom inte uppfyller de 3 reglerna.

0
Ogilla!
13
Gilla!
2015-12-26 10:52:20
Ladda ned

Här är den andra räkningen på Sp500 från 1871 till 2015.

Den första söker en super grand cycle våg 1

Den andra här är inne på en super grand cycle 3 men söker nu en topp super cycle 3.

Det som kommer skilja dom åt framöver är hur djup rekylen kommer bli.

Den första är en djupare rekyl än den andra.

Den första söker en våg 2 den andra en våg 4. Går rekylen under super cycle våg 1 i denna grafen här så gäller den första grafen i #12 enligt ewt reglerna.

Det ultimata är att dessa graferna sträcker sig så långt bak i tiden. Tyvärr har jag bara tillgång i mitt program med data från 1985. Men om man ser denna längre räkning så är det lättare att utgå ifrån de olika räkningarna framöver.

Båda räkningarna säger dock att en större rekyl kan ske snart. Hur snart är svårt att säga.

0
Ogilla!
16
Gilla!
2015-12-27 17:37:10

Det finns ett fåtal duktiga EWT skribenter att följa på internet. De kan vara ett underlag för utbildning. Att studera deras ewt räkningar kan ge inspiration och vara till viss hjälp när man börjar tveka på den räkning man själv har valt.

Anthony Caldaro

Han är en av de bättre. Det är inte många som bjuder på sina ewt räkningar och speciellt inte live.

Det finns många objekt som han har under övervakning och det tar ett bra tag att gå igenom alla 21 sidorna med graferna.

Han följer en hel del index och råvaror.

På första sidan ser man de olika färgerna han använder av sig i sina ewt räkningar. De är graderade efter de olika tiderna som finns i #8.

http://stockcharts.com/public/1269446/tenpp/1

Roasan

Vårt svenska bidrag är en duktig ewt kille som t.o.m. lägger ut filmer om sina tankar runt en hel del index och råvaror. Fantastisk arbete och helt gratis.

http://roasan-bullbear.blogspot.se/

0
Ogilla!
12
Gilla!
2015-12-27 19:32:16

Man kan dela upp trading med EWT i 4 olika tider.

1. Lång sikt 3 mån - 1 år

2. Medel sikt 1 mån - 6 mån

3. Kort sikt 1 dag - 3 veckor

4. Mycket kort sikt 2 tim - 1 vecka

1. Lång sikt

Här använder man veckografen och daggrafen som grund för ewt räkningen.

2. Medel sikt

Här använder man dag grafen och 1 tim grafen

3. Kort sikt

Här använder man 1 tim grafen och 15 min grafen

4. Mycket kort sikt

Här använder man 30 min grafen och 5 min grafen

Om man tänker stort och använder ewt som grund för längre placeringar så är den på lång sikt att föredra. Man behöver kanske inte hålla koll på sin placering varje dag.

Medel sikt är väl ok att kika på vad som händer en gång om dagen.

Kort sikt är nog bra att hålla bra koll minst en gång i timmen.

Mycket kort tid är det läge för att i stort sett sitta framför grafen dagen lång.

0
Ogilla!
13
Gilla!
2015-12-28 16:22:51
Ladda ned

EWT Strategi

Spelar ingen större roll vilken tid man handlar i om man använder denna strategi att handla med ewt som underlag.

Den använder sig av olika andelar som ska handlas och säljas vid olika tillfällen. Lite komplicerat kanske men det går bra efter att ha provat några ggr. Den innehåller både bull som bear placeringar.

Denna bilden visar en bull räkning men det går lika bra att vända grafen och använda i bear trend.

7
Ogilla!
147
Gilla!
2015-12-28 17:23:21

lägg på tankarna med the gamblers ruin

anpassa storleken på positionerna

minska vid motgångar

öka när man har flytet och ligger rätt..

aldrig snitta vid motgång

https://en.wikipedia.org/wiki/Gambler's_ruin

sv

------------------------------------------------------------------------

Bestäm dig fatta rätt beslut och våga vinna

Scared money never Wins

Svenne

0
Ogilla!
11
Gilla!
2015-12-29 14:22:23

Toppnivå .

I de kommande inläggen ska jag gå in i mer detaljerat i hur man kan se att en impuls (1-5) närmar sig sitt slut.

Det finns en hel del saker som kan uppkomma när en toppen är nära.

I #5 tog jag upp 2 saker.

1. Momentum sjunker och ändrar riktning

2. Ofta uppstår en abcde kil.

Det finns fler;

3. Upptäcka divergens mellan våg 3 och våg 5 med en indikator och grafen.

4. Reversal candlesticks

5. 2-3 toppar eller bottnar

6. Trendlinje som bryts i motsatt riktning.

7. EMA (exponentiellt glidande medelvärde) lägre ema bryter under högre ema

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
11
Gilla!
2015-12-29 20:33:12
Ladda ned

Trendbyte !

Fingerprint 1tim graf

Har hittat en graf när fingerprint toppade på 682 kr.

Här finns samtliga punkter samlade.

Av dessa 7 punkter som är nämnda i #18 så bör minst 3-4 gå in samtidigt.

Bilda dig en egen uppfattning.

Att söka dessa tecken känns tryggt i handeln.

0
Ogilla!
13
Gilla!
2015-12-31 10:16:01

Gyllene snittet.

Fibonacci talen:

I denna siffer kombinationen adderar man de två senaste och får ett nytt tal ;

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 osv

Dividerar vi de högre talet med det närmaste lägre talet så blir det;

610/377= 1,618

377/233= 1,618

233/144= 1,618

Dividerar vi istället det lägre talet med det högre så får vi;

377/610= 0,618

233/377= 0,618

144/233= 0,618

Dividerar vi sen ett tal som är två steg innan det andre så blir det ;

233/610= 0,382

144/377= 0,382

Dividerar vi ett som är 3 steg innan det andre så blir det ;

144/610= 0,236

0
Ogilla!
10
Gilla!
2015-12-31 11:27:05
Ladda ned

Diagonala vågor !

Regler för diagonaler ;

1. Diagonala vågor har 5 vågor.

2. Våg 2 får inte gå under våg 1

3. Våg 3 ska gå över våg 1

4. Våg 5 ska gå över våg 3

5. Våg 4 ska gå under våg 1

Diagonala vågor är antingen en;

1. Leading Diagonal (i en våg 1 eller en A våg i en ABC korrektion) eller en

2. Ending Diagonal som förekommer ofta i våg 5 och i våg C i ABC korrektion

Leading diagonal har en impuls (1-5) i våg 1, 3 och 5 och abc i våg 2 och 4.

Ending diagonal har 3 vågor i alla (1-5) vågorna. Det händer att sista våg 5 når upp till eller lite högre än trendlinjen mellan våg 1 och våg 3

Det finns även expanderande diagonaler. Allt större rörelser för varje våg.

Se bild !

0
Ogilla!
10
Gilla!
2015-12-31 14:29:23
Ladda ned

Återkommer till bilden i första inlägget.

Underst finns det ett antal siffror.

Dessa står för antalet vågor i de olika graderingarna i #8.

Siffrorna 1, 5, 21 och 89 är antalet vågor av en impuls i 4 graderingar.

1 är en impuls

5 är delvågorna av en impuls

21 är sammanlagda lägre vågorna av de 5..

89 är delvågorna av de 21

Siffrorna 1, 3, 13, 55 är antalet vågor i en korrektion i 4 graderingar.

De sista siffrorna längs ner 2, 8, 34, 144 står för antalet vågor en hel cycle (impuls + korrektion) i 4 olika graderingar.

Den som är vaksam ser att samtliga siffror är fibonacci tal !

0
Ogilla!
9
Gilla!
2015-12-31 15:22:55
Ladda ned

Kompletterar med med en bild av olika typer av förlängda vågor i en impuls.

Det kan vara våg 1 ,3 eller våg 5.

0
Ogilla!
9
Gilla!
2016-01-01 15:26:39
Ladda ned

Tips och reflektioner inom EWT.

1. Om man ligger rätt i sin ewt räkning så är det ofta lätt att se vad som väntar.

2. När en större nedgång är klar så kan det gå i stort sett rakt upp i första impulsen med väldigt små rekyler.

3. När en våg 3 röd är klar så brukar våg 4 röd gå ner till våg 4 vit i våg 3 röd. Se bild.

4. Börja alltid att räkna EWT i större upplösning (månad,vecka) och gå ner sen till dag, timme och 1-15min.

5. Om man märker att räkningen inte stämmer längre så måste man försöka tänka om och hitta tillbaks till en som stämmer igen. Kan vara bra att ha en alternativ räkning i reserv.

6. Använd Stopp Loss och ta små förluster om det inte går som väntat.

0
Ogilla!
9
Gilla!
2016-01-02 10:29:22

Det finns en hel del litteratur om Elliot Wave Theory.

Elliott Wave Principle av A.J. Frost and Robert Prechter är min favorit.

Om man går in på siten http://www.elliottwave.com/default.aspx och skapar ett konto så får man tillgång till denna bok helt gratis. Den finns under fliken education. Boken är fullproppad med fakta och jag rekommendera att läsa den flera gånger. Anteckna gärna efter hand du läser den.

0
Ogilla!
7
Gilla!
2016-01-02 11:10:44

NU ÄR DET FRITT FRAM ATT KOMPLETTERA OVANSTÅENDE KURS I EWT:

BARA FYLL PÅ OM NI TYCKER ATT NÅGOT FATTAS !!

0
Ogilla!
6
Gilla!
2016-01-02 15:56:27
Ladda ned

ÖVNINGS exempel 1

Detta är en månads graf på EURUSD.

Försök att markera en cycle 5 vågor upp och 3 vågor ner. Börja från botten i grafen.

0
Ogilla!
7
Gilla!
2016-01-02 16:04:04
Ladda ned

ÖVNINGS exempel 2

Veckograf på börsen i Schweiz

Börja längst ner och försök att få in de mindre delvågorna i de större.

0
Ogilla!
8
Gilla!
2016-01-02 16:15:57
Ladda ned

ÖVNINGS exempel 3

Veckograf på SydAfrikas börs.

Försök räkna in vågorna och fundera på hur fortsättningen kan bli under 2016.

0
Ogilla!
7
Gilla!
2016-01-02 16:55:26

Här är en länk till diskussioner och lösningar på övningarna.

http://www.aktieguiden.com/1375119/ovningsexempel-inom-ewt-

0
Ogilla!
4
Gilla!
2016-01-03 19:19:55
Ladda ned

ÖVNINGS exempel 4

Veckograf på CybAero (CBA)

0
Ogilla!
5
Gilla!
2016-01-03 20:36:04
Ladda ned

ÖVNINGS exempel 5

Veckograf på Thin Film Electronics

0
Ogilla!
5
Gilla!
2016-01-11 22:20:51
Ladda ned

ÖVNINGS exempel 6

Omx nedgång från 1720

Inte den lättaste och den kan säkert ha många räkningar.

0
Ogilla!
5
Gilla!
2016-01-12 16:56:11
Ladda ned

ÖVNINGS exempel 7

Nu ska vi jämföra med DAX nedgång från toppen.

0
Ogilla!
163
Gilla!
2016-01-12 19:11:53

Sorry feltråd

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
5
Gilla!
2016-01-17 16:27:43
Ladda ned

Fingerprint 1min

På denna bild ser ni hur jag använder trendkanal och fibonacci för att göra en prognos. Jag utgår ifrån toppen 447kr och drar fibonacci ner tills 50% hamnar på våg 1. Då har jag ett mål för våg 3. (460 kr)

Enkelt sätt att jobba medans man trejdar och räknar vågor ner från toppen.

Den klassiska kilen avslutar våg v i våg 1. Kilar är ofta ett slut på en impuls och sen en lite större rekyl upp våg 2 markerar ett ställe där man ka ta en negativ position. Våg 3 är trots allt oftast den längsta och mest lönsamma vågen att rida på.

0
Ogilla!
173
Gilla!
2016-01-17 17:26:43

#36

kan du förklara "Jag utgår ifrån toppen 447kr och drar fibonacci ner tills 50% hamnar på våg 1 " lite mer ingående. Försöker förstår.

Tack så mycket

0
Ogilla!
3
Gilla!
2016-01-17 17:40:23

Jag väljer fibonacci i mitt program och markerar toppen i detta fall (447kr) och när jag drar den neråt efter att ha fäst den vid 447 så ser jag till att 50% hamnar på där våg 1 i bilden är klar. (404kr) Fibonacci går ifrån 0-100% i bilden och 100% är målet för våg 3. Dvs dubbla våg 1. Våg 1 (447-404=43) x 2 = 86

447-86 blir 461

0
Ogilla!
6
Gilla!
2016-02-11 05:59:26

EWT handlar om förhållande till olika vågor. Se #2.

Mvh

1
Ogilla!
10
Gilla!
2016-03-16 13:19:09

Det väldigt många undantag inom EWT.

0
Ogilla!
4
Gilla!
2016-03-23 19:22:46

Om man inte ger upp så fort och tränar ett tag så går det lättare.

Mvh

1
Ogilla!
148
Gilla!
2016-03-23 19:32:23

Hur ska man lyckas träna sig till att slippa se dina trådar i huvudforat...tips tack?

1
Ogilla!
181
Gilla!
2016-03-23 19:34:29

Man lägger ned tramset kanske?

0
Ogilla!
29
Gilla!
2020-07-29 17:53:13

Fantastiskt fin skola det här.

Momentum

0
Ogilla!
8
Gilla!
2021-04-09 11:24:36

Håller med, är grunden för mina analyser

Beavis

Upp till toppen
Kommentera

 

Tjäna mer pengar på dina aktieaffärer

Bli medlem på Aktieguiden gratis på 30 sekunder.

Som medlem på Aktieguiden kan du:

  • Läsa träffsäkra tips och analyser från duktiga traders
  • Ställa frågor till och chatta med aktieproffs
  • Få gratis tillgång till en över miljon inlägg aktiehandel
  • Skapa egna privata forumgrupper

För att få delta i diskussionerna på Aktieguiden krävs att du verifierar ditt mobilnummer. Läs gärna mer om varför verifiering behövs.

 

Redan medlem? Klicka här för att logga in.